Pārstāvis: Ivars JavaitisPublicēta: 24. Oct (2023)

ESI SKOLOTĀJS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
113
Jau parakstījuši 113
9'887

Gan pamatskolās, gan vidusskolās, gan profesionālajās skolās trūkst pedagogu. Vēl jo vairāk – paredzamā alga, kā arī konkrētu skolu pastāvēšana vispār, ir neskaidri lielumi. Tas liek potenciālajiem skolotajiem izvēlēties stabilākus un labāk vai vismaz saprotamāk apmaksātus darbus. Šī iniciatīva piedāvā risinājumu, kā rast iespēju skolām nodrošināt pedagogus.

Aicinu veikt grozījumus likumdošanā un paredzēt darba devējam nodokļu atvieglojumus, ja darba devējs rod iespēju darbiniekiem strādāt skolā noteiktu laika apjomu nedēļā. Laika apjomam ir jābūt vismaz tādam, lai nodrošinātu vismaz viena mācību priekšmeta pasniegšanu skolā. Un nodokļu atvieglojumam darba devējam jābūt vismaz tādā apmērā, lai segtu darbinieka prombūtnes pašizmaksu. Šādā gadījumā skolas iegūtu skolotājus konkrētiem priekšmetiem, un īstermiņā būtu mazāks risks zaudēt pedagogu. Savukārt uzņēmumi neciestu zaudējumus, ļaujot darbiniekiem strādāt skolās par pedagogiem, kā arī motivētu savus profesionāļus kļūt vēl labākiem.

Sabiedrība ar šādu pārmaiņu iegūtu vairāk pedagogu, kas ir kvalificēti profesionāļi savās jomās un spēj savu praktisko pieredzi mācīt arī skolā, vienlaikus aizpildot vakantās skolotāju amata vietas. Iedzīvinot šādu sistēmu, tiks stiprinātas jau līdzšinējās iestrādes par profesionāļu piesaisti pedagoģijai, un būs arī mazāks risks zaudēt skolotājus tādos priekšmetos kā fizika, matemātika, informātika u.c.