Pārstāvis: Iniciatīvas grupaPublicēta: 19. Sep

IEROBEŽOJUMI IZKLAIDES VIETĀM BLAKUS DZĪVOJAMĀM MĀJĀM LIEPĀJĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Liepājas valstspilsētas pašvaldībā

400
155
Jau parakstījuši 155
245

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Sākot ar Liepāju, šī iniciatīva tiecas mainīt pašvaldību politiku attiecībā uz izklaides vietu darbību gan nakts, gan dienas stundās, it īpaši tad, ja tās atrodas blakus daudzstāvu dzīvojamām mājām. Mēs vēlamies ierobežot trokšņa līmeni un darba laiku un nodrošināt, ka gan dienas, gan nakts laikā ir panākams saprātīgs trokšņu līmenis visiem iedzīvotājiem. Ja pasākums tomēr tiek atļauts kā publisks pasākums, pašvaldībai ir jāizvērtē, kādos gadījumos un kurā vietā atļaut šos pasākumus ar individuālu pieeju, kā arī jāizvērtē tas, kurā vietā atrodas izklaides iestāde. Ja publisks pasākums notiek daudzdzīvokļu māju rajonā, tad ir jāizvērtē situācija un jāiesaista arī blakus esošo māju iedzīvotājus pirms atļaut šādus pasākumus.

Lai īstenotu šīs pārmaiņas, mēs ierosinām noteikt stingrus noteikumus un ierobežojumus izklaides vietām, kas darbojas gan nakts, gan dienas stundās, it īpaši blakus daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Šie noteikumi ietver darba laika ierobežojumus terasēm, kā arī trokšņa izolācijas noteikumus un to kontroli un reglamentētu trokšņa līmeņu uzraudzību iekštelpu pasākumiem, lai nodrošinātu, ka troksnis paliek saprātīgos līmeņos gan dienā, gan naktī. Papildus tam, mēs aicinām veicināt ciešu sadarbību starp pašvaldību iestādēm, policiju un iedzīvotājiem, lai efektīvi uzraudzītu un īstenotu šos noteikumus. Vēlamies sevišķi iedvesmoties no Tallinas pilsētas piemēra, ieviešot ārpustelpu izklaides iestādēm ierobežojumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību. Ja iestāde atrodas pavisam tuvu dzīvojamām mājām, komersantiem ir jānodrošina skaņas izolācija arī pasākumiem nakts laikā pēc 23:00, ja pasākums notiek iekštelpās, pārliecinoties, ka ārpusē troksnis nav tik liels, lai traucētu kaimiņus. Arī dienas laikā terasēm un ārtelpu apkalpošanai būtu jāievēro noteikts skaņas līmenis, kas netraucē blakus esošo māju iedzīvotājus. Savukārt, ja šī darbība notiek daudzdzīvokļu māju pagalmos, aizliegt uzstādīt skaņas aparatūru, jo, ja skaņa nav tik liela, arī basi tomēr iet cauri māju sienām. Ir jāpārliecinās, ka basu līmenis un pašas skaņas līmenis ir samazināts un netraucē blakus esošajiem iedzīvotājiem. Mūsu mērķis ir panākt terašu un ārtelpu izklaides vietu darba laika ierobežošanu un atļaut to darbību no svētdienas līdz ceturtdienai no 07:00 rītā līdz 22:00 vakarā, kā arī piektdienu un sestdienu vakaros no 07:00 rītā līdz 23:00 vakarā, primāri tām vietām, kuras atrodas tuvu dzīvojamām mājām.

Šīs pārmaiņas nāks par labu sabiedrībai vairākos veidos. Pirmkārt, tās nodrošinās labāku nakts miegu un emocionālo labklājību iedzīvotājiem, kuri dzīvo blakus šādām izklaides vietām. Tas var uzlabot vispārējo veselību un dzīves kvalitāti. Otrkārt, samazināsies trokšņa radītās veselības problēmas, kas varētu izraisīt slimības un medicīniskos izdevumus sabiedrībai. Visbeidzot, šīs pārmaiņas var veicināt labāku sadarbību un miermīlīgu dzīves vidi pašvaldībās. Mūsu pieeja nav aizliegt, bet gan veicināt savstarpēju sapratni un līdzsvaru starp izklaides uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kas ir ļoti svarīgi. Turklāt jauni izklaides iestāžu izvietošanas principi var nodrošināt ilgtspējīgāku pilsētas attīstību, samazinot konflikta risku starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM INICIATĪVU PARAKSTĪT LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN TOS, KURIEM PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS LIEPĀJAS VALSTSPILSĒTĀ.