Pārstāvis: Elmārs ĀrnieksPublicēta: 14. Sep (2023)

IESPĒJA PRIVĀTPERSONAI ATPIRKT PIEGUĻOŠU VALSTS ZEMI LĪDZ 2HA
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
186
Jau parakstījuši 186
9'814

Vēlos uzlabot zemes apsaimniekošanas kvalitāti Latvijā, samazinot iespēju nelegālai atkritumu izmešanai, nelegālu ceļu ierīkošanai, maluzvejniecībai, dabas lieguma un citu likumu neievērošanai. Bieži vien valsts zeme atrodas vietās, kur valstij to ir grūti un dārgi apsaimniekot. Nododot piegulošo zemi privātpersonai, valsts iegūtu uzticamu šīs zemes apsaimniekotāju, kas ir ieinteresēts par to rūpēties, spēj laikus reaģēt un dokumentēt pārkāpumus, izsaukt likumsargus, izlikt atbilstīgas lieguma zīmes utt.

Tāpēc aicinu paredzēt kartību, kādā privātpersona var izpirkt savai zemes robežai piegulošu valsts zemi līdz divu hektāru platībā.

Līdz ar to mēs iegūsim kvalitatīvāk apsaimniekotas zemes platības, mazāk maluzvejniecības, nelegālu atkritumu izmešanas un cita veida zemes apsaimniekošanas pārkāpumu.