Pārstāvis: Arvis AbromovičsPublicēta: 28. Nov (2018)

NODROŠINĀT IZTIKAS MINIMUMU PĒC MAKSĀJUMA TIESU IZPILDĪTĀJIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
392
Jau parakstījuši 392
9'608

Šī iniciatīva pasargās daudzus Latvijas Republikas iedzīvotājus no riska kļūt par bezpajumtiniekiem.

Ierosinu veikt grozījumu likumdošanā un atrunāt, ka maksātnespējīgās personas kontā pēc izdarītā maksājuma zvērinātajiem tiesu izpildītājiem banka ik mēnesi nodrošina iztikas minimuma apmēru.

Sabiedrības iegūtu, ka tās locekļi, kas jau tā ir stresa situācijā, nepaliktu arī bezpajumtnieki. Tas minimizētu arī risku kļūt par noziedzīga nodarījuma veicēju stresa gadījumā, kad, nespējot nodrošināt sevi un ģimeni ar pārtiku, var tikt izdarīts noziegumu. Iniciatīvas mērķis ir saglabāt iztikas minimuma apmērku bankas klienta jeb parādnieka kontā.