DAUDZBĒRNU ĢIMEŅU VECĀKU TIESĪBAS UZ AGRĀKU PENSIONĒŠANOS

Paredzēt likumā daudzbērnu ģimeņu vecākiem agrāku pensionēšanos.

10'000
Jau parakstījuši 7'370
2'630
Saskaņā ar topošo Pašvaldību likumu, lūdzam iniciatīvu parakstīt Rīgā pierakstītajiem Latvijas pilsoņiem no 16 g.v. un īpašuma turētājiem.
KOMUNISTISKĀ REŽĪMA UN RUSIFIKĀCIJAS SEKU NOVĒRŠANA IELU NOSAUKUMOS

Lai novērstu apdraudējumu, ko rada totalitārisma un Krievijas imperiālisma noziegumu relativizēšana, pārdēvēt komunistiskā režīma un rusifikācijas ielas Rīgā latviešu kultūras darbinieku piemiņai.

2'000
Jau parakstījuši 233
1'767
PAR TĪRĀM IELĀM! NOST AR ATVĒRTA TIPA ATKRITUMU TVERTNĒM!

Ir pēdējais laiks ielās, pieturās un jebkur nomainīt atkritumu kastes pret mūsdienīgām atkritumu tvertnēm, kurās nevar piekļūt ne pudeļu meklētāji, ne putni, ne vējš u.tml.

10'000
Jau parakstījuši 281
9'719
LIELĀKU NEAPLIEKAMO MINIMUMU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

Lielāku IIN atvieglojumu invalīdiem, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, lai sekmētu iekļaušanos darba tirgū!

10'000
Jau parakstījuši 724
9'276
AUTOBUSA PIETURVIETU DAUGMALĒ PIE SVĒTKALNIŅA

Par apgaismotu pietuvietu ar jumtiņu ceļa posmā starp pieturvvietu "Birzītes" un pieturvietu "Daugmale" – pie Senču svētkalniņa!

200
Jau parakstījuši 23
177
PĀRCELT MINISTRIJAS NO GALVASPILSĒTAS UZ REĢIONU PILSĒTĀM

Pārcelsim Latvijas ministrijas no galvaspilsētas uz Latvijas reģionu pilsētām!

10'000
Jau parakstījuši 861
9'139

02. Nov ZIŅAIdeju par ministriju pārcelšanu no Rīgas uz reģioniem, lai gan ietaupītu līdzekļus, gan attīstītu reģionu centrus,...

Iesniegta Saeimā
PENSIJAS 2. LĪMEŅA UZKRĀJUMA BRĪVPRĀTĪGA IZŅEMŠANA

Kā piemērs ir Igaunijas likums, kas ļauj iedzīvotājiem izņemt uzkrāto 2. līmeņa pensijas kapitālu. Tika prognozēts, ka uzkrājumu varētu izņemt ap 20% iedzīvotāju, bet izņēma 18% iedzīvotāju.

10'000
Jau parakstījuši 12'162

27. Jan ZIŅAŠī iniciatīva tuvojas iesniegšanas statusam Saeimā. Vēršam jūsu uzmanību, ka drošībai par likumā noteikto nepieciešamo...

PAR "MILJONĀRU NODOKĻA" IEVIEŠANU

Lai mazinātu sociālo noslāņotību un veicinātu tautsaimniecības izaugsmi, piedāvājam ieviest "miljonāru nodokli" un iegūtos līdzekļus novirzīt tautsaimniecības un noslāņotības problēmu risināšanai.

10'000
Jau parakstījuši 7'859
2'141
Uzvara iniciatīvai!
NO VIP STĀVVIETĀM - UZ SABIEDRISKO TRANSPORTU!

Pieliksim punktu Rīgas domes deputātu īpašajām atļaujām, kas ļauj novietot automašīnu jebkurā Rīgas satiksmes maksas autostāvvietā. Tā vietā mudināsim deputātus braukt ar sabiedrisko transportu.

3'300
Jau parakstījuši 8'383

19. Nov (2020) ZIŅA"Tas, ka relatīvi ātrā laikā 3500 iedzīvotāju parakstījās par bezmaksas stāvvietu sistēmas atcelšanu, bija viens no...

CENU GRIESTU NOTEIKŠANA GRANULĀM

Par iespēju ātrāk kļūt neatkarīgiem no Krievijas energoresursiem! Vietējos enegroresursus par pieejamu cenu!

10'000
Jau parakstījuši 282
9'718
Izskatīta divās ministrijās; nav apstiprināta
ATCELT NEGODPRĀTĪGO MAKSU PAR IEBRAUKŠANU JŪRMALĀ UN CITĀS ĪPAŠA REŽĪMA ZONĀS!

Kā iespējams, ka kaut kur Latvijas valstī par iebraukšanu kādā no pilsētām tiek iekasēta samaksa? Nepieciešams svītrot 2005. g. 28. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.480 11. punktu, kas to pieļauj!

10'000
Jau parakstījuši 4'182
5'818

23. Feb ZIŅAPēc saņemtās Finanšu ministrijas atbildes uz kolektīvo iesniegumu "Atcelt negodprātīgo maksu par iebraukšanu jūrmalā un...