PAR PAMATOTU NEKUSTAMA ĪPAŠUMA NODOKLI

Aicinu ar savu parakstu apstiprināt, ka pievienojies prasībai veikt grozījumus Valsts kadastra likuma 67.pantā. Nekustamā īpašuma tirgus cena nedrīkst tikt noteikta par nekustamā īpašuma bāzes vērtību.

10'000
Jau parakstījuši 7'922
2'078

11. Jul (2019) ZIŅALīdz ar jaunu pieeju kadastrālo vērtību noteikšanā Tieslietu ministrija (TM) vēlās būtiskas pārmaiņas nekustamā īpašuma...

PAR TĪRU GAISU RĪGĀ

Rīgā ir piesārņots gaiss. Esošā kārtība nenodrošina gaisa piesārņojuma novēršanu. Jāliek pašvaldībai 5 gadu laikā novērst gaisa piesārņojumu. Nepieciešamības gadījumā arī ierobežojot autotransportu.

10'000
Jau parakstījuši 751
9'249

13. Jan (2022) ZIŅATā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam...

OTRA PASE VIEGLĀKAI CEĻOŠANAI

Lai vieglākai ceļošanai ir iespēja saņemt otru Latvijas pilsoņa pasi.

10'000
Jau parakstījuši 174
9'826

24. Oct (2019) ZIŅAPretēji komisijā iepriekš lemtajam Saeimas deputāti ceturtdien, 24. oktobrī, otrajā lasījumā tomēr atbalstīja priekšlikumu...

ATCELT IIN AVANSA MAKSĀJUMUS KOMERSANTIEM UN PAŠNODARBINĀTAJIEM

IIN avanss ir negodīga nodokļu iekasēšana. Tas ir šoks jauniesācējiem, "lielisks" stimuls strādāt nelegāli vai reģistrēt savu darbību ārzemēs.

10'000
Jau parakstījuši 3'989
6'011

05. Oct (2020) ZIŅAPandēmijas izraisītās krīzes dēļ Latvijā ir par kaimiņvalstīm vairāk aizturēts patēriņš un investīcijas – tā intervijā...

ATCELT PVN BĒRNU PRECĒM UN PAKALPOJUMIEM

Nepieciešams nekavējoties rīkoties, lai dzimstības rādītāji valstī uzlabotos. Piedāvāju atcelt PVN bērnu precēm un pakalpojumiem.

10'000
Jau parakstījuši 4'455
5'545

01. Jun (2020) ZIŅAPaldies par šīs iniciatīvas parakstīšanu! 1. jūnijs ir Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Aicinām dalīties ar šo...

UZRĀDĪT ZĀĻU EFEKTIVITĀTI

Pieņemt likumu, kas prasa zāļu aprakstā uzrādīt cik procentiem lietotāju zāles palīdz katras indikācijas gadījumā, vai arī brīdināt, ja pierādījumu nav.

10'000
Jau parakstījuši 719
9'281

24. Nov (2020) ZIŅALatvijā iedzīvotāju mūža ilgums ir otrais īsākais Eiropā. Tas raksturo valsts nodrošinātās veselības aprūpes efektivitāti....

PAR PIECU PROCENTU DARBAVIETU REZERVĒŠANU PUBLISKAJĀ SEKTORĀ PERSONĀM AR INVALIDITĀTI

Veikt grozījumus Valsts civildienesta likumā un Darba likumā par piecu procentu darbavietu rezervēšanu publiskajā (valsts) sektorā personām ar invaliditāti.

10'000
Jau parakstījuši 631
9'369

19. Jan (2021) ZIŅACilvēkiem ar invaliditāti aizvien problemātiska ir praktiska piekļūstamība publiskajām vietām, diskusijā "Saeima cilvēkiem...

PAR TAUTAS TIESĪBĀM LEMT SAVA NOVADA NĀKOTNI

Ja Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā tiek mainītas pašvaldības teritorijas robežas, tad iedzīvotājiem būtu tiesības paust savu viedokli referendumā, kura rezultāts ir juridiski saistošs!

10'000
Jau parakstījuši 2'145
7'855

21. Apr (2020) ZIŅAAdministratīvi teritoriālās reformas (ATR) komisija pirms Saeimas trešā lasījuma ir konceptuāli atbalstījusi priekšlikumu...

PAR VALSTS ATBALSTU ELEKTROTRANSPORTA IEGĀDES VEICINĀŠANAI

Veicināt un popularizēt videi draudzīga transporta iegādi Latvijā, atbilstoši pasaules tendencēm.

10'000
Jau parakstījuši 3'273
6'727

13. Jan (2022) ZIŅATā kā esi parakstījis šo iniciatīvu un Tev visdrīzāk rūp sakoptas, atbildīgas un veselīgas vides jautājumi, lūdzam...

NEKAVĒJOTIES AKTIVIZĒT KOLEKTĪVOS IESNIEGUMUS PAR AUTOCEĻU POLITIKU!

Jaunajai Saeimai bez ierunām ir jāpārņem iepriekšējā Saeimā un iepriekšējā valdībā iestrēgušās pilsoņu iniciatīvas par autoceļu politiku valstī, jo šī ir tautas nepārprotami pausta griba.

10'000
Jau parakstījuši 606
9'394

24. Feb (2021) ZIŅASaeimas un valdības dienaskārtībā tiek atjaunots jau gadiem "iestrēgušais" jautājums par finansējumu Latvijas ceļu...

PAR PIEEJAMU VIDĒJO IZGLĪTĪBU IKVIENAM LATVIJAS IEDZĪVOTĀJAM

Nodrošinot vidējās izglītības ieguves iespējas visiem, mēs samazināsim jauniešu aizbraukšanu un sekmēsim ekonomiku.

10'000
Jau parakstījuši 526
9'474

01. Sep (2020) ZIŅALasi Tavam balsojumam tematiski atbilstīgo Facebook publikāciju un apsver savu atbalstu citām šīs jomas...