Pārstāvis: Juna VasiļjevaPublicēta: 24. Apr

IZBEIGT JŪRAS KRAUKĻU IZŠAUŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
193
Jau parakstījuši 193
9'807

Aicinu aizliegt jūras kraukļu izšaušanu sevišķi Baltezerā, bet arī citviet, un veikt papildus pētījumus, lai labāk izprastu to lomu ekosistēmā, kā arī apsvērt alternatīvas jūras kraukļu populācijas regulēšanas metodes, kas nebojās dabisko līdzsvaru. Ziņas par jūras kraukļu izšaušanu – https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vide-un-dzivnieki/15.04.2024-baltezera-no-salas-megina-izdzit-juras-krauklu-koloniju.a550458/ un https://www.retv.lv/raksts/baltezera-baidis-juras-krauklus.

Aicinu Saeimu caur Zemkopības ministriju (ZM) un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) kopā ar Valsts meža dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, kas izsniedz medību atļaujas, apsvērt humānākas metodes un tās īstenot. Ja gadījumā neizdosies savākt nepieciešamo parakstu skaitu izskatīšanai parlamentā, šo iniciatīvu iesniegšu ZM un VARAM.

Jūras kraukļi ir labi mednieki un palīdz pārvaldīt zivju populācijas, īpaši ezeros un upēs. Jūras kraukļi barojas ar zivīm, kas var palīdzēt uzturēt veselīgas ūdens ekosistēmas, tā samazinot zivju daudzumu, kas var konkurēt par resursiem un izraisīt ūdens piesārņojumu. Arī no tūrisma viedokļa jūras kraukļu vērošana var piesaistīt tūristus un veicināt ekotūrisma attīstību.