Pārstāvis: Sergejs GlazovsPublicēta: 21. Nov (2018)

IZBEIGT LĪGUMU AR UZŅĒMUMU "SILTUMSERVISS RĪGA"
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

10'000
444
Jau parakstījuši 444
9'556

Uzņēmums "Siltumserviss Rīga" nespēj nodrošināt kvalitatīvu un savlaicīgu apkures sistēmas un karstā ūdens padeves sistēmas bojājumu novēršanu, remontu un apkalpošanu. Lai uzlabotu apkures un karstā ūdens padevi Rīgas mājokļos, ir nepieciešams izbeigt līgumu ar šo uzņēmumu un noslēgt līgumu ar "Rīgas Siltums".

Pieņemt lēmumu par to, ka "Siltumserviss Rīga" vairs nav tiesīgs darboties, apkalpojot "RNP" klientus. Sakarā ar "Rīgas Siltums" 20. gadu pieredzi šajā jomā, lūgt uzņēmumu "Rīgas Siltums" atgriezties pie sava darba un noslēgt jaunu līgumu ar "RNP" par Rīgas iedzīvotāju nodrošināšanu ar karsto ūdeni un apkuri.

Rīgas iedzīvotajiem atkal nebūs problemu ar apkuri un karsto ūdeni, kā jau bija pēdējos 20 gados, kad "RNP" sadarbojās ar uzņēmumu "Rīgas Siltums".

Iniciatīvas jaunumi

Mediji pievēršas siltumapgādes iniciatīvai26. Nov (2018)

Iniciatīva par līguma laušanu ar «Rīgas namu pārvaldnieku» (RNP) apkalpojošo kompāniju «Siltumserviss Rīga» ir publicēta platformā ManaBalss ar argumentu, ka kompānija netiek galā ar savlaicīgu apkures sistēmas un karstā ūdens padeves sistēmas bojājumu novēršanu, remontu un apkalpošanu. Tāpēc iniciatīvas autors rosina RNP atgriezties pie agrākā pakalpojumu sniedzēja – «Rīgas siltuma».

Iniciatīvai uzmanību pievērsuši vairāki mediji. Tā aģentūra LETA atgādina, ka šīs apkures sezonas sākumā uzņēmums «Siltumserviss Rīga», kuram jānodrošina galvaspilsētas siltumtīklu apsaimniekošana, nav spējis pietiekami kvalitatīvi sadarboties ar rīdziniekiem, tāpēc RNP saņēmis līdz pat 10 000 zvanu dienā ar dažādiem jautājumiem un sūdzībām.
Par nespēju rīdziniekiem savlaicīgi nodrošināt siltumu Rīgas mērs paziņojis, ka pavasarī izvērtēs iespēju sadarbību ar uzņēmumu lauzt, kā arī lems par soda piemērošanu līdz pat 500 000 eiro.
Pirms tam RNP siltumsistēmu apkalpošanu veica «Rīgas siltums», taču, balstoties uz Valsts kontroles revīzijas ieteikumu – pakalpojumu sniedzēju izvēlēties konkursa kārtībā, nodrošinot klientiem ekonomiski izdevīgāko pakalpojuma cenu – 2016. gada novembrī RNP izsludināja iepirkums par «Siltumapgādes sistēmu tehnisko apkopi».
Iepirkumā uzvarēja pilnsabiedrība «Siltumserviss Rīga». "Rīgas siltums" piedāvājums tika atzīts par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām, proti, uzņēmums bija nepareizi aizpildījis finanšu piedāvājumu.
Par iepirkuma rezultātiem «Rīgas siltums» 2017.gada 30.jūnijā iesniedza iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā, taču izvērtējot uzņēmuma argumentus un RNP paskaidrojumus, arī birojs atzina, ka RNP rīkojies atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajam un pamatoti atzinis «Rīgas siltuma» piedāvājumu par neatbilstošu iepirkuma dokumentācijā ietvertajām prasībām.
Avots: LETA

AUTORS: MANA BALSS