Pārstāvis: Elpe RaimondsPublicēta: 25. May (2023)

PAR PUBLISKO APSPRIEŠANU STADIONA IELAS INFRASTRUKTŪRAS LABIEKĀRTOŠANAI OZOLNIEKOS
Iniciatīva tiks iesniegta Jelgavas novada pašvaldībā

400
109
Jau parakstījuši 109
291

SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU LŪDZAM INICIATĪVU PARAKSTĪT JELGAVAS NOVADĀ DEKLARĒTAJIEM LATVIJAS PILSOŅIEM VECUMĀ NO 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJIEM PAŠVALDĪBĀ. Balstoties uz Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2023. gadam, Jelgavas novada dome plāno veikt jauna ceļa seguma klāšanu bez gājēju ceļa izbūves Stadiona ielā Ozolnieku pagastā, ceļa posmā starp Spartaka un Iecavas ielu. Konkrētais Stadiona ielas ceļa posms ir viens no satiksmes intensīvākajiem posmiem pašā Ozolnieku pagasta centrā, tāpēc no gājēju drošības puses būtu nepieciešams izveidot gājēju ceļu, ko pašvaldības 2023. gada budžets neparedz. Būtu arī jāņem vērā Stadiona ielai piegulošais futbola laukums. Sezonas laikā Stadiona ielas mala ir pilna ar futbolistu novietotiem transporta līdzekļiem. Intensīva satiksme kopā ar novietotām automašīnām rada apdraudējumu Ozolnieku pagasta gājēju drošībai. Ņemot vērā arī neatkarīga buvniecības speciālista viedokli par ilgtermiņā ekonomiski izdevīgāko variantu Jelgavas novada budžetam, būtu jāveic vienlaikus jauna ceļa ieklāšana kopā ar gājēju ceļa izbūves darbiem. Iniciatīvas mērķis ir veicināt Ozolnieku pagasta iedzīvotāju interesi par plānotiem Jelgavas novada darbiem Stadiona ielā Ozolnieku pagastā un uzlabot Ozolnieku pagasta iedzīvotāju drošību. Veicināt sadarbību starp Jelgavas novada domi un Ozolnieku pagasta iedzīvotājiem, kopīgi izveidojot Stadiona ielas promenādi (no Spartaka ielas līdz Iecavas ielai) Ozolnieku pagastā. Veicināt ilgtermiņā ekonomiski pamatotu Ozolnieku pagasta nodokļu maksātāju naudas izlietojumu.

Tāpēc aicinu Jelgavas novada domi izsludināt publisko apspriešanu par Stadiona ielas (no Spartaka ielas līdz Iecavas ielai) labiekārtošanas darbiem. Papildus tas dotu arī motivāciju Jelgavas novada domei investēt gudri ielas labiekārtošanā, nesadalot projekta attīstību vairākos gados un nepārmaksājot. Iespējams, arī izveidot publisku 3D vizualizācijas konkursu ar vides labiekārtošanas projektu Stadiona ielas promenādes izveidei (no Spartaka ielas līdz Iecavas ielai) Ozolnieku pagastā. Aptaujas veidā noskaidrot Ozolnieku iedzīvotāju viedokli, kurš iesniegtais vizualizācijas projekts visvairāk būtu piemērots Stadiona ielas promenādei. Balstoties uz rezultātiem, tālāk arī Jelgavas novada pašvaldība veiktu Stadiona ielas projekta attīstību.

Līdz ar to tiktu nodrošināta pārvietošanās drošība Ozolnieku pagastā un sakārtota infrastruktūra ar promenādes izveidi. Ilgtermiņā tiktu ekonomiski loģiski izlietots Ozolnieku pagasta budžets. Kā arī veicināta Ozolnieku pagasta iedzīvotāju piederības sajūta un interese par Jelgavas novadā Ozolnieku pagastā notiekošiem procesiem. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU LŪDZAM INICIATĪVU PARAKSTĪT JELGAVAS NOVADĀ DEKLARĒTAJIEM LATVIJAS PILSOŅIEM VECUMĀ NO 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJIEM PAŠVALDĪBĀ.

Pievienots dokuments

Stadiona_iela_un_tās_atrašanās_vietas_norādes.pdf (atvērt)