Pārstāvis: Renārs KrīgersPublicēta: 23. Aug

IZM NOSAUKUMĀ IEKĻAUT SPORTU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
30
Jau parakstījuši 30
9'970

Latvijā sports no valsts puses joprojām netiek pietiekami popularizēts. Šobrīd par sportu atbildīgā ministrija ir Izglītības un zinātnes ministrija (IZM), kuras pārraudzībā ir Sporta departaments. Latvijas sports savā būtībā ir liels. Mums ir diženi panākumi dažādos sporta veidos, mēs savus sportistus aicinām uz pieņemšanu Rīgas pilī, valsts pārstāvji tiekas ar sportistiem, taču valstī atbildīgās ministrijas nosaukums sevī ietver tikai izglītību un zinātni. Kultūrai ir sava ministrijai, taču sports ir atstāts novārtā ar atsevišķu departamentu bez sava vārda ministrijas nosaukumā. Vai tiešām sports nav pelnījis lielāku ievērību? Vai tiešām sports sniedz mazāku ieguldījumu Latvijas sabiedrības attīstībā un vārda nešanā pasaulē, salīdzinot ar kultūru un zinātni? Tāpēc ir nepieciešams IZM nosaukumā iekļaut arī sportu, lai turpmāk ministrijas nosaukums ir Izglītības, zinātnes un sporta ministrija (IZSM).

Šāds risinājums neprasīs lielus finansiālos ieguldījumus, taču izvirzīs sportu priekšplānā, un arī politiskā līmenī tas nozīmēs, ka ministru un ierēdņu atbildība ietver arī rūpes par sportu. Brīžiem pat pašai sabiedrībai nav īsti sapratnes, kurš tad ir par sportu atbildīgais ministrs.

Šāda izmaiņa parādīs cieņu Latvijas izcilajai sporta nozarei, stiprinās atbildīgā ministra un ierēdņu mandātu un atbildību par sportu, kā arī vairos sapratni sabiedrībā, kuras ministrijas paspārnē tad atrodas sports. Tas noteikti veicinās sporta nozares attīstību un uzmanību pret sportu.