Pārstāvis: Silvita KravalePublicēta: 28. Sep (2023)

PAR VECĀKU IESAISTI REPRODUKTĪVĀS VESELĪBAS SATURA IZVEIDĒ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
7'671
Jau parakstījuši 7'671
2'329

Liela daļa Latvijas skolēnu vecāku kategoriski iebilda pret VISC Skola2030 metodisko līdzekli "Seksuālā izglītība – jautājumi un atbildes. Metodiskais līdzeklis ar video materiāliem", tā pielikumu ar pieciem video un materiālu "Papildu resursi par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem". Tā kā sabiedrības daļa bija sašutusi, un daudzi vecāki protestēja pret VISC Skola2030 mapē piedāvāto mācību materiālu, izglītības ministre Anda Čakša paziņoja: "Šoreiz šie materiāli ir tapuši, neievērojot labu pārvaldību. Tāpēc tie ir izņemti no mācību plānošanas e-vides. Izglītības un zinātnes ministrija uzdevusi VISC turpmāk materiālus saskaņot ar nozares un vecāku NVO." Diemžēl, noskatoties raidījumu "Spried ar Delfi" (skat. šeit: https://www.delfi.lv/video/raidijumi/spried-ar-delfi/spried-ar-delfi-par-metodisko-materialu-skolam-par-dzimti-un-seksualitati-pilns-ieraksts.d?id=55961182), kur piedalījās izglītības ministre un biedrības "Papardes zieds" valdes priekšsēdētāja, kļuva skaidrs, ka raidījuma viešņām joprojām nav saprotams vecāku sašutums ne par minēto metodisko līdzekļu saturu, ne par līdz šim īstenotās seksuālās izglītības sliktajiem rezultātiem. Tiek plānota konference, kurā diskutēs ar vecākiem, bet netiek plānots iesaistīt materiālu uzlabošanā ne vecākus, ne nozares ekspertus, kuriem viņi uzticas. Raidījuma laikā sabiedrība tika saukta par atpalikušu un tumsonīgu. Nepiekrītu izglītības ministrei un biedrības "Papardes zieds" pārstāvei. Tieši otrādi – vecāki ir pamanījuši postošas sekas līdz šim īstenotajai seksuālajai izglītībai ārvalstīs un Latvijā, tāpēc nevēlas, ka tiktu atkal pieļautas tās pašas kļūdas. Vecāku reakcija ir taisnīga un progresīva, domājot par savu bērnu nākotni. "Papardes zieds" vadītāja prognozēja, ka tādu mācību materiālu izveide, ar kuriem sabiedrība būs apmierināta, aizņemšot 50 gadus. Manuprāt, tas aizņems pat ilgāku laiku, ja sabiedrībai turpinās uzspiest sliktas kvalitātes seksuālo izglītību, kuras rezultāts ir vērtējams negatīvi. Turpretī, ja vecāku organizācijas pašas pilvērtīgi tiks iesaistītas vērtībās balstīta reproduktīvās veselības izglītības satura izveidē un saņems atbilstīgu valsts atbalstu, tad materiāli taps ar entuziasmu, un jaunajai paaudzei uz tiem nenāksies gaidīt pusi no viņu mūža.

Tāpēc aicinu nepieļaut līdzīgu – neizsvērtu un, manuprāt, arī Satversmē nostiprinātajās vērtībās nepamatotu – saturu izglītībā turpmāk. Manu izvērstu vērtējumu arī par radušās situācijas pirmšķietami juridisko nekonsekvenci lūdzu skatīt iniciatīvas pielikumā. Lai iniciatīvas prasību nodrošinātu, ir nepieciešams attiecīgajā likumdošanā nostiprināt noteikumu, ka dzimumaudzināšanas metodisko līdzekļu izstrādē aptveroša vecāku organizāciju un pedagogu līdzdalība un pušu pieaicināto ekspertu līdzdalība ir obligāta.

Sabiedrības ieguvums no tā būs bērnu, pusaudžu un jauniešu pasargāšana no paredzami postošas ietekmes līdz ar nepārdomātu mācību materiālu pieejamību. Šī ir arī iespēja izveidot kvalitatīvus un pārdomātus mācību metodiskos līdzekļus dzimumaudzināšanā un reproduktīvajā veselībā turpmāk, kas atbilst mūsu likumdošanā nostiprinātajām vērtībām. Izglītība būs izteiktāk orientēta uz Satversmē nostiprināto ģimenes vērtību saglabāšanu, cieņu pret cilvēka dzīvību un veselību, kā arī veiksmīgu valsts attīstību.

Pievienots dokuments

Pielikums_iniciatīvai__Par_vecāku_iesaisti_reproduktīvās_veselības_satura_izveidē.pdf (atvērt)