Pārstāvis: Milana TimoņinaPublicēta: 09. Apr

IZSNIEGT ATESTĀTUS JAUNIEŠIEM JAU LAIKUS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
898
Jau parakstījuši 898
9'102

Mēs vēlamies izveidot ātrāku atestātu izsniegšanas mehānismu skolēniem, kas vēlas mācīties ārzemēs. Patlaban 12. klases skolēni ir ierobežoti savā izvēlē tālākajām studijām ārzemju augstskolās. Tādās valstīs kā Dānija un Zviedrija universitātes vēlas, lai potenciālais students iesniedz dokumentus līdz 5. jūlijam, bet Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nosaka atestāta izsniegšanu tikai 11. jūlijā. IZM ir ar mieru dokumentu sagatavot iepriekš – par veiksmīgu eksāmenu nokārtošanu, bet bez konkrētiem iegūtajiem rezultātiem. Savukārt universitātes mēdz atteikt, nosakot 5. jūliju par pēdējo termiņu, kad jāiesniedz atestāts gan ar gala atzīmēm, gan ar nokārtoto eksāmenu rezultātiem. Šī problēma ir aplūkota arī medijos (https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/02.03.2024-atestatu-izsniegsanas-termins-liedz-iestaties-dazas-augstskolas-arzemes.a545162).

Tāpēc aicinu Saeimu šo problēmu izdiskutēt un uzdot IZM nodrošināt savlaicīgu 12. klases atestātu sagatavošanu un izsniegšanu vismaz tiem jauniešiem, kuriem tas ir nepieciešams dokumentu iesniegšanai studijām.

Līdz ar to mūsu jaunieši varēs savlaikus iesniegt dokumentus studijām, piemēram, Dānijas un Zviedrijas, augstskolās.