Pārstāvis: Silvija BergaPublicēta: 17. Apr (2020)

IZSTRĀDĀT LIKUMU PAR KOMPENSĀCIJU IZMAKSU DENACIONALIZĒTO ĒKU ESOŠAJIEM UN BIJUŠAJIEM ĪRNIEKIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
216
Jau parakstījuši 216
9'784

Lūdzu atjaunot taisnīgumu Latvijā un izstrādāt un pieņemt likumu, kas paredz kompensāciju izmaksu denacionalizēto ēku īrniekiem to pašreizējās tirgus vērtības apmērā - analoģiski tam, kā tas ir izdarīts kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā. Neoficiāli mūsu valsts vadītāji atzīst, ka denacionalizācija ir bijusi sasteigta un tajā ir bijušas pieļautas daudzas kļūdas, tāpēc lūdzu cienījamos Latvijas vadītājus šīs kļūdas izlabot. Denacionalizēto namu īrnieki ir tikuši diskriminēti attiecībā pret tiem iedzīvotājiem, kuri varēja savus īrētos dzīvokļus privatizēt par sertifikātiem. Šāda situācija ir rezultējusies cilvēktiesību pārkāpumos.

Solījums risināt situāciju ir bijis atrunāts jau 1991. gadā pieņemtajā Augstākās padomes lēmumā (“Par Latvijas Republikas likumu «Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem» un «Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā» spēkā stāšanās kārtību”), kas formāli vēl ir spēkā! Tomēr, realitātē tas nav risinājis sāpīgo situāciju. Tāpēc ir nepieciešams izstrādāt un pieņemt likumu par kompensāciju izmaksu denacionalizēto ēku esošajiem un bijušajiem īrniekiem.

Sabiedrība no tā iegūs atjaunotu taisnīgumu savā valstī, kā arī mazināsies sociālā plaisa jau trešajā paaudzē, ko ir radījusi denacionalizācija.

Pievienots dokuments

Silvija_Berga.pdf (atvērt)