Iniciatīva ir iesniegta pašvaldībā!

Pārstāvis: Raimonds ReinisPublicēta: 03. Feb (2015)

IZVEIDOT GROBIŅAS VIDUSSKOLU AR PAMATSKOLU FILIĀLĒM BĀRTĀ UN GAVIEZĒ
Iniciatīva tiks iesniegta Grobiņas novada domei

10'000
406
Jau parakstījuši 406
9'594

Ar šo iniciatīvu vēlamies izveidot vienu spēcīgu Grobiņas vidusskolu no 1.-12. klasei ar pamatskolu filiālēm Bārtā un Gaviezē, balstoties uz Grobiņas novada izglītības tradīcijām, pedagogu pieredzi un skolēnu sasniegumiem. Grobiņas novadā 2015. gads iesācies ar izglītības sistēmas reformas plānošanu, kas paredz Bārtas, Gaviezes pagastos un Grobiņas pilsētā izveidot sākumskolas no 1. – 6. klasei un 7. – 9. klašu skolēnus pārcelt uz Grobiņas pilsētas izglītības iestādi – Grobiņas ģimnāziju. 1.Laikā no 2006. – 2014.g. skolēnu skaits Grobiņas ģimnāzijā samazinājies par 51 %; 2.Laikā no 2006. – 2014.g. skolēnu skaits Gaviezes un Bārtas pamatskolās samazinājies par 44 %; 3.Ģimnāzijas statuss ir izglītības iestādei, kurā no 10. – 12.klasei mācās ne mazāk par 120 izglītojamiem, audzēkņu skaits Grobiņas ģimnāzijā no 10. – 12. klasei: 2012./2013.gadā 106 audzēkņi; 2013./2014.gadā – 93 audzēkņi; 2014./2015. gadā 88 audzēkņi; Rezultātā jau 3 gadus pēc kārtas Grobiņas ģimnāzija nevar izpildīt kritērijus.

Ierosinu jaunizveidotās vidusskolas izvietošanai izmantot esošo infrastruktūru Skolas ielā, Grobiņā, esošos pedagogus un nodrošināt automātisku audzēkņu pārvietošanu atbilstoši vecuma grupām.

Grobiņas novada iedzīvotāji iegūs vienu mācību iestādi - Grobiņas vidusskolu, ar pamatskolu filiālēm Gaviezē un Bārtā - kur tiks dota vienlīdzīga iespēja visiem bērniem no visa reģiona iegūt konkurētspējīgu izglītību no sākumskolas līdz vispārizglītojošam atestātam, kas balstīta uz demokrātiskiem principiem, kurā kvalitatīvs mācību process mijas ar daudzpusīgu katra skolēna individuālo talantu izkopšanu un patriotisko jūtu attīstīšanu. 1.Sakārtota Grobiņas novada izglītības sistēma; 2.Bārtas un Gaviezes pamatskolu stiprināšana un saglabāšana; 3.Grobiņas novada domes Izglītības budžeta ietaupījumu novirzīšana audzēkņu talantu un prasmju attīstīšanai, pedagogu kvalifikācijas celšanai; 4.Veicināta izglītotu, prasmīgu un audzinātu personību veidošanās.

Iniciatīvas jaunumi

Iniciatīva iesniegta Grobiņas novada domē!24. Feb (2015)

Pirmo reizi ManaBalss.lv vēsturē kāda iniciatīva ir nokļuvusi pašvaldībā - ar 336 parakstiem iniciatīva "IZVEIDOT GROBIŅAS VIDUSSKOLU AR PAMATSKOLU FILIĀLĒM BĀRTĀ UN GAVIEZĒ" ir iesniegta Grobiņas novada domē, kurā 27.februārī paredzēta izšķirošā domes sēde. Turam īkšķus, lai iniciatīva sasniedz rezultātu! Tikmēr aicinām parakstīties arī par citām ManaBalss.lv iniciatīvām :)

AUTORS: MADARA PEIPIŅA