Представитель: Deniss ČalovskisДата публикации: 11. Apr (2016)

НЕОБХОДИМО ПУБЛИКОВАТЬ СПИСОК НЕБЛАГОНАДЁЖНЫХ СОТРУДНИКОВ ВИД И ДРУГИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ
Инициатива будет подана Latvijas Republikas Saeimā

10'000
2'358
Уже подписались 2'358
7'642

6 апреля премьер-министр Марис Кучинскис договорился с министрами финансов, внутренних дел и юстиции о том, что пойманные на недобросовестных действияx сотрудники Службы госдоходов будут переведены в другие госстрyктуры, не связанные с налоговой службой. Я считаю, что общественность и налогоплательщики имеют право знать, за какие провинности чиновники были признаны недобросовестными, и в тех случаях, когда речь идёт об уголовных преступлениях, отданы под суд, чтобы ответить по всей строгости закона. В Латвии не должно быть людей, стоящих над законом, особенно среди тех, чей долг следить за соблюдением этого закона.

В законах Латвийской республики не существует понятия "неблагонадежность" - призываю депутатов дать чёткое определение этому термину, установить, в каких случаях должностному лицу присваивается статус неблагонадёжной персоны, и какие меры могут применяться в отношении лиц, которым присвоен этот статус. Поскольку уже сейчас обвинение в неблагонадёжности фактически является действующим репрессивным механизмом, который направлен против нежелаемых сотрудников, суть которого не ясна ни обществу, ни чиновникам, ни ответственным учреждениям. Призываю внести в законодательство изменения, согласно которым имена всех чиновников СГД, в также других ключевых государственных учреждений, объявленных в неблагонадёжности, публиковались бы на сайте официального издания "Latvijas Vēstnesis" с указанием, в связи с какими нарушениями чиновнику был присвоен такой статус. Кроме того, призываю депутатов Сейма проконтролировать, чтобы те должностные лица, кому статус неблагонадёжной персоны был присвоен в связи с уголовными нарушениями (в частности, со взяточничеством) были отданы под суд и понесли наказание в установленном законом порядке.

Публикация имен неблагонадежных чиновников поможет очистить ряды структурообразующих государственных учреждений, снизить уровень коррупции в Латвии, а также защитить честных чиновников от давления со стороны руководства учреждений, которое может признать сотрудника неблагонадёжным по личным причинам. Тогда можно будет чётко понять, в связи с чем должностному лицу был присвоен статус неблагонадёжного - из-за полученной взятки или из-за не соблюдения внутреннего распорядка, к примеру, курение в неразрешённых местах, опаздывание на к началу рабочего дня или нарушения рабочего дресс-кода.

Перевод инициативы на русский язык выполнен в сотрудничестве со Skrivanek.lv.

Подписались за инициативу 2'358

Новинки инициативы

Deniss Čalovskis: Es to uzskatu par mūsu bezierunu uzvaru!27. Jun (2016)

Sveiciens visiem!

Domāju, ka ir pienācis laiks, lai rezumētu mūsu mazo cīņu pret Valsts Ieņēmuma Dienesta patvaļu. Tikai divu mēneša laikā, esam savākušu vairāk par 1400 balsīm!

Protams, ka var uzskatīt, ka galējais mērķis netika sasniegts, jo pilno balsu skaitu mēs tā arī neesam savākuši un „VID negodprātīgo darbinieku saraksti” netika publicēti.

Bet mēs varām apgriezties un paskatīties ko ir panākuši mūsējie 1400 balsis, un tas nav maz:

- Pirmkārt, mūsu aktivitāte nepalika nepamanīta – gan sabiedrībā, gan masu medijos, pat VID to pamanīja. Līdz ar to VID darbā sekojas faktiskās izmaiņas.

- VID vairs neizmanto terminu „negodprātīgs” lai tā dēvētu darbiniekus bez jebkādiem pierādījumiem.

- Pārstāja veidot negodprātīgo darbinieku sarakstus, kur varēja nokļūt arī godprātīgi darbinieki.

- Tika uzsākti 4 kriminālprocesi un ar šo lietu VID darbinieku vārdi kļuva zināmi.

- Beigu beigās, VID ģenerāldirektore Ināra Petērsone atkāpās no amata, bet viņas vietā uz laiku tika iecelta Dace Pelēkā.

Kaut gan mūsu mērķis nekād nav bijusi cīņa pret Ināru Pētersoni personīgi un pēdējais moments kļuva par pārsteigumu man un maniem domubiedriem.

Šī iniciatīva ir īstais pieradījums tam, ka pat tādos gadījumos, kad ne visi cilvēki tic, ka izmaiņas var būt un kad savākto balsu skaits ir krietni mazāks par nepieciešamo, valsts iestādēs tomēr tiek veiktas kardinālas izmaiņas un es to uzskatu par mūsu bezierunu uzvaru!

АВТОР: DENISS ČALOVSKIS

Saeimas deputāts, Kārlis Krēsliņš, sociālajā vietnē Facebook.com izsaka atbalstu iniciatīvai!29. Apr (2016)

29. aprīlī, reaģējot uz inicatīvas autora Denisa Čalovska ierakstu facebook, Saeimas deputāts (NA), kā arī Latvijas Aizsardzības spēku un Nacionālo bruņoto spēku virsnieks Kārlis Krēsliņš publiski izteicis atbalstu iniciatīvai!

АВТОР: ANNIJA EMERSONE

Как работает ManaBalss.lv?

Покажи это видео друзьям: