Pārstāvis: Agris PilsumsPublicēta: 14. Apr (2023)

BRĪVU PĀRVIETOŠANOS SKOLAS BĒRNIEM UN JAUNIEŠIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
908
Jau parakstījuši 908
9'092

Pašvaldības sedz skolēnu un audzēkņu pārvietošanos sabiedriskajā transportā savās pašvaldībās dzīvojošajiem. Bet daudzi jaunieši mācīties brauc uz citām pašvaldībām, un viņiem ir jāmaksā pašiem. Tas ģimenēm rada papildus finanšu slogu, kas ne vienmēr ir paceļams. Iznākumā cieš bērni, un ar viņiem – Latvijas nākotne. Jāņem vērā, ka pēc COVID krīzes daudzi vecāki ir sākuši strādāt attālināti, un attiecīgi ir mainījusies arī iespēja izvadāt bērnus uz skolu. Ir arī mainījušās pašvaldību robežas pēc teritoriālās reformas, radot neatbilstību starp dzīvesvietas un apmeklējamās skolas pašvaldību. Kaut paredzami nelielam skaitam bērnu un ģimeņu, tomēr arī šī ir problēma. Ir zināmi gadījumi, kad, nespējot segt transporta izdevumus, ģimenes ir spiestas bērnus atstāt internātos. Tas pasliktina bērna labbūtību un veicina jau tā nesamērīgi lielo "izkritušo" skaitu no Latvijas vidējās un profesionālās izglītības.

Tāpēc aicinu valstī izveidot centralizētu sistēmu, lai nodrošinātu skolēniem un arodskolu audzēkņiem bezmaksas sabiedrisko transportu.

Līdz ar to sabiedrība iegūs vēl pilnvērtīgāk pieejamu izglītību neatkarīgi no ģimeņu materiālā stāvokļa.