Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Jaunpils Pagasta Iedzīvotāju Konsultatīvā PadomePublicēta: 29. Jan

JAUNPILS VIDUSSKOLAI – BŪT!
Iniciatīva tiks iesniegta Jaunpils un Viesatu pagasta pārvaldē

600
869
Jau parakstījuši 869

SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU, AICINĀM ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪT TUKUMA NOVADA PAŠVALDĪBĀ REĢISTRĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS NO 16 GADU VECUMA UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ. Ar šo iniciatīvu vēlamies panākt Jaunpils vidusskolas drošu pastāvēšanu. Nedrīkst pieļaut, ka Izglītības ministrija (IZM), plānojot un ieviešot skolu reformu, balstās tikai uz skaitļiem tabulās, bet visdrīzāk gan saprot, ka aiz katra skaitļa ir bērns, ģimene, skolotājs un lauku nākotne. Skolu reforma iznīcinās ne tikai Jaunpils vidusskolas pastāvēšanu, bet arī kultūras, sporta un sabiedriskās dzīves tradīcijas un aktivitātes Jaunpilī! IZM ir izstrādāti neizpildāmi kritēriji lauku vidusskolu pastāvēšanai - 60 skolēni, tāpēc Jaunpils vidusskolas pastāvēšana, kuras pirmais izlaidums notika 1951. gadā, ir apdraudēta.

Aicinām ar savu parakstu sniegt atbalstu līdz 9. februārim!

Nākotnē šāds nepārdomāts un sasteigts lēmums var radīt risku arī pamatskolas pastāvēšanai Jaunpilī. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI TUKUMA NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.