Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Zane VolbergaPublicēta: 26. Jan (2022)

JELGAVAS KAMERORĶESTRIM BŪT!
Iniciatīva tiks iesniegta Jelgavas Valstpilsētas domē

1'000
1'469
Jau parakstījuši 1'469

Vēlos, lai tiktu pārskatīts un atcelts Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādes rīkojums Nr. 2-1/166 (datēts ar 14.12.2021.) par izmaiņām JVPI ''Kultūra'' amatu, mēnešalgu un darbinieku sarakstā. Argumentējot ar neatliekamu saimniecisku pasākumu veikšanu Jelgavas valstspilsētas pašvaldības iestādē ''Kultūra'' un lai ierobežotu ar atlīdzību saistītos izdevumus, rīkojums nosaka ar 2022. gada 31. janvāri izdarīt izmaiņas "Kultūras" amatu, mēnešalgu un darbinieku sarakstā un izslēgt no iestādes amatu, mēnešalgu un darbinieku saraksta struktūrvienību ''Kamerorķestris'' ar 11 amata vietām: koncertmeistars ar mēnešalgu 363.00 euro – 10 desmit amata vietas; kamerorķestra diriģents ar mēnešalgu 689.00 euro - viena amata vieta.

Aicinu vēlreiz pārskatīt Jelgavas pilsētas budžetā kultūrai atvēlēto finansējumu. Aicinu vēlreiz apsvērt iesniegtos priekšlikumus Jelgavas Kamerorķestra budžeta samazināšanai un rast tam papildfinansējumu no citiem kultūru atbalstošiem avotiem.

Līdz ar šo Jelgava saglabās spilgtu, daudzpusīgu kolektīvu, kas gadiem ir rūpējies par orķestra muzicēšanas tradīcijas turpināšanu pilsētā un Zemgales reģionā. Jelgavas Mūzikas vidusskolas audzēkņi turpinās iegūs lieliskas iemaņas orķestra spēlē, sadarbojoties ar Jelgavas Kamerorķestra koncertmeistariem. Jelgavas Mūzikas skolas un vidusskolas labākie audzēkņi saglabās iespēju soloskaņdarbus atskaņot kopā ar Jelgavas Kamerorķestri. Jelgavas kori varēs turpināt sadarbību ar Jelgavas Kamerorķestri, atskaņojot izvērstas formas skaņdarbus. Mūzikas interesenti Jelgavā un Zemgales reģionā saglabās iespēju dzirdēt izcilu mūziku mākslinieciski augstvērtīgā kvalitātē.

Pievienots dokuments

JKBuut.doc.pdf (atvērt)