Saskaņā ar topošo Pašvaldību likumu, lūdzam iniciatīvu parakstīt Rīgā pierakstītajiem Latvijas pilsoņiem no 16 g.v. un īpašuma turētājiem.

Pārstāvis: Ērika ŠčepetkovaPublicēta: 23. Aug (2022)

BEZMAKSAS TRANSPORTU RĪGĀ – IKVIENAM 3. GRUPAS INVALĪDAM
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

2'000
488
Jau parakstījuši 488
1'512

Pašlaik tikai Rīgā deklarētie 3. grupas invalīdi pilsētas sabiedrisko transportu var izmantot bez maksas. Bet ir arī citās pašvaldībās pierakstīti 3. grupas invalīdi, kuriem Rīgā ir, piemēram, mantots dzīvoklis, par ko tiek maksāts nekustamā īpašuma nodoklis, bet pilsētas transportā atlaižu nav. Godīgi būtu arī šiem cilvēkiem piešķirt atlaidi bezmaksas braukšanai pilsētas transportā.

Tāpēc lūdzu Rīgas domi veikt attiecīgus grozījumus un šādu atlaidi piešķirt.

Ieguvēji no tā būs attiecīgā sabiedrības grupa - 3. grupas invalīdi ar īpašumu Rīgā, bet ar pierakstu citā pašvaldībā. Vienlaikus tomēr šāds risinājums būtu arī tikai taisnīgs. Jo citādi sanāk, ka nodokļus maksāt vairākās pašvaldībās varam, bet saņemt pretimnākšanu – nevaram.