Pārstāvis: Andis LācisPublicēta: 30. Jan (2017)

KAIJAS ATPAKAĻ UZ JŪRU, PROM NO RĪGAS
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas pilsētas pašvaldība

5'000
1'119
Jau parakstījuši 1'119
3'881

Kaiju ligzdošana uz Rīgas māju jumtiem un ar to saistītais troksnis agrās rīta stundās ir traucēklis, pie tam ar pieaugošu intensitāti gadu no gada. Pavasarī un vasaras sākumā, vairāku mēnešu garumā praktiski nav iespēju gulēt pie vaļēja loga, jo ap 3-4-iem sākas kaiju klaigāšana, kas ievērojami traucē naktsmieru

Saprotu, ka vardarbīgas metodes, tai skaitā kaiju vai to ligzdu iznīcināšana nav atbalstāma. Tomēr jābūt tehniskām iespējām, kā aizbaidīt neganti ķērcošos putnus prom no pilsētas. Tie varētu būt gan skaņas signāli vai mehānismu kustibas, kas darbotos ar sensoru palīdzību, vai vēl kādi risinājumi. Lai tādus risinājumus atklātu, būtu nepieciešams Rīgas pašvaldības atbalsts, vai nu izsludinot konkursu par projekta izstrādi, vai piešķirot atbilstošus grantus LU vai RTU vai citām mācību iestādēm. Pieņemu, ka arī Rīgas iedzīvotājiem būtu interese finansiāli iesaistīties izstrādāto ierīču izvietošanā uz māju jumtiem, neļaujot kaijām veidot ligzdas

Vispirms, ieguvums būtu pilsētas iedzīvotāju naktsmiers, kas nepieciešams produktīvam darbam nakamā dienā. Otrkārt, kaijas dotos atpakaļ uz tām piemēroto dabisko vidi, ļaujot eksistēt pilsētu faunai – baložiem un zvirbuļiem, kuru populācija pēdējos gados strauji mazinās