Pārstāvis: Aleksandrs ButikovsPublicēta: 12. Jul

KĀRTĪBU PUBLISKI NOZĪMĪGAJĀS PRIVĀTAJĀS STĀVVIETĀS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
454
Jau parakstījuši 454
9'546

Vairākas publiski nozīmīgas autostāvvietas (a/s) Latvijā apsaimnieko privātās kompānijas. Parasti tiek izmantots ofertas līgums, un ir izveidojusies absurda situācija, ka stāvvietas apmeklētāji ir spiesti automātiski piekrist lietošanas noteikumiem, pirms tie noteikumi vispār ir izlasīti. Parasti šie noteikumi ir izvietoti cilvēkiem ne gluži drošās vietās uz brauktuves, kā arī satur daudz juridiska, grūti saprotama teksta, kuru dažkārt ir pat grūti salasīt mazo burtu dēļ, vai tam vienkārši nepietiek laika, pirms iestājas līgumsods. Ļoti bieži a/s apsaimniekotājs izmanto šo situāciju, lai gūtu peļņu sodu veidā. Citkārt apsaimniekotāji paklusām maina noteikumus, lai cilvēki nezināšanas dēļ atkal tiek spiesti maksāt sodus. Piemēram, var mainīt auto novietošanas laika norādes veidu. Ja agrāk varēja izmantot priekšējā logā ieliekamus papīra laika rādītājus, tad pēc kāda laika tie vairs nav derīgi, un drīkst izmantot tikai reģistrācijas automātu. Tātad, lai noteikti izvairītos no soda, katram apmeklētājam katru reizi ir jāmeklē stends ar noteikumiem un tie pilnībā jāizlasa. Tas nav praktiski iespējams, jo runa ir par simtiem vai tūkstošiem cilvēku salīdzinoši īsā laikā, un tas padara a/s izmantošanu riskantu vai pat praktiski neiespējamu. Soda apmēri arī ir neproporcionāli lieli, salīdzinot tos ar a/s pakalpojuma maksu. Paši apsaimniekotāji nereti nespēj paskaidrot, no kā izriet soda summa un kādas grūtības viņu pienākumu izpildei ir sagādājis konkrētais pārkāpums. Soda saņēmējiem uzreiz tiek izteikti draudi par finansiālo vajāšanu un vēl lielākām izmaksām, ja sods nebūs samaksāts. Un tas notiek nevis mazās privātās stāvvietās, bet publiski nozīmīgos objektos ar tūkstošiem cilvēku plūsmu. PTAC tādu komercpraksi jau sen ir atzinis par negodīgu un pat ir sodījis atsevišķus apsaimniekotājus (piemēram, PTAC lēmums šeit: https://registri.ptac.gov.lv/sites/default/files/cityparks-latvija_lemums-nr.21.pdf), bet līdz šim brīdim situācija sistēmiski netiek labota, un kompānijas turpina sodīt Latvijas iedzīvotājus un ignorēt Latvijas valsts struktūru lēmumus.

Tāpēc aicinu izveidot vienotus un visiem viegli saprotamos publiski nozīmīgo stāvvietu apmeklēšanas noteikumus. Sodu piemērošanas iemesliem jābūt labi definētiem, un to lielums ir jāsamazina līdz saprātīgam apmēram. Aicinu apsvērt aizliegt apsaimniekotājiem pašiem piemērot jebkādus sodus un deleģēt šo pienākumu municipālās policijas darbiniekiem. Policijas darbiniekam ir jāpieņem lēmums, sodīt vai nē, vadoties pēc objektīviem apstākļiem, nevis no vēlmes gūt lielāku peļņu. Soda nauda būtu maksājama valsts vai municipālajā budžetā, nevis a/s apsaimniekotājam. Ja stāvvieta paredz bezmaksas lietošanas laiku, tad laika norāde var būt veikta vai nu automātiski ar tehniskiem līdzekļiem, vai nu ar jebkādu vispārēji atzītu veidu (papīra zīme, laika rādītājs utt.). Nedrīkst būt tā, ka vienā a/s der tikai viens veids, bet blakus a/s der jau cits, jo tas maldina iedzīvotājus. Stāvvietu lietotājiem ir arī jādod iespēja pārsūdzēt saņemtos sodus administratīvajā tiesā bez maksas, tāpat kā pašlaik var pārsūdzēt jebkuru administratīvo sodu. Patlaban ir paredzēts, ka šāds strīds ir jārisina komerctiesā. Bet tas visdrīzāk nozīmēs par uzlikto sodu vēl lielāku nodevu, un tas nav samērīgi.

Līdz ar šo grozījumu cilvēkiem būs mazāk sarūgtinājuma un mazāk lieku, slikti pamatotu izmaksu par sodiem stāvvietās. Pati stāvvietu apsaimniekošanas joma būs saprātīgi un skaidri regulēta, noteikumi būs vienoti un saprotami.