Pārstāvis: Artūrs TereškovičsPublicēta: 14. Dec (2022)

CIEŅPILNUS APSTĀKĻUS KOMANDĒJUMU LAIKĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
98
Jau parakstījuši 98
9'902

Ar šo iniciatīvu aicinu uzlabot darbinieku dzīves apstākļus komandējumu laikā ārvalstīs. Ir situācijas, kad komandējumos nosūtīties darbinieki pretēji viņu gribai un konfliktējot ar cilvēku personīgo uztveri par savu privāto telpu un cienīgiem dzīves apstākļiem ir spiesti komandējuma laikā dzīvot vienā telpā ar citiem cilvēkiem. Tas rada diskomfortu, stresu un nenāk arī par labu komandējuma mērķim un veicamā darba kvalitātei.

Tāpēc aicinu attiecīgu normu atrunāt likumdošanā – noteikt darba devējam pienākumu pirms komandējuma noskaidrot, vai darbiniekam nav iebildumu tikt izmitinātam kopā ar kolēģiem. Šā regulējuma mērķis ir nodrošināt cilvēka cienīgus uzturēšanās apstākļus komandējuma laikā. Tas ir izdarāms, grozot Ministra kabineta noteikumus NR. 969 un papildinot tos ar normu, ka darba devējam ir pienākums nodrošināt tādu dzīvesvietu, kurā tiek respektēts personas privātums. Ja to nodrošināt ir paredzami sarežģīti, tad darba devēja pienākums ir konsultēties ar komandējumā nosūtāmo, vai darbiniekam nav iebildumu tikt izmitinātam kopā ar kolēģiem un rast risinājumu.

Ar šiem grozījumiem komandējumos nosūtītie darba ņēmēji iegūs cieņpilnākus dzīves apstākļus.