Iesniegta pašvaldībā

Pārstāvis: Kristīne UļjanovaPublicēta: 17. Jan

KOPĀ – PAR ROŽUPES PAMATSKOLAS SAGLABĀŠANU
Iniciatīva tiks iesniegta Līvānu novada pašvaldībā

200
1'093
Jau parakstījuši 1'093

AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI LĪVĀNU NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! Līvānu novada pašvaldība šogad nolēmusi slēgt divas pamatizglītības iestādes, tostarp Rožupes pamatskolu. Novada iedzīvotāji par šo lēmumu sākotnēji uzzināja no opozīcijas deputāta ieraksta "Facebook", un mēs to neuzskatām par pienācīgu komunikāciju ar vecākiem. Skolēnu vecāki ir neapmierināti ar Līvānu novada pašvaldības lēmumu. Mēs vēlamies nosargāt savu skolu. Skolā tiek nodrošināta kvalitatīva izglītība, individuāla pieeja katram bērnam, daudzpusīga interešu izglītība, pagarinātā dienas grupa un internāts. Skola aktīvi iesaistās dažādos projektos, kā piemēram, KIVA, ERASMUS, "Es – uzņēmējs" u.c. Skolēni regulāri piedalās olimpiādēs, dažādos vietējos un starptautiskajos konkursos, kur tiek iegūtas vietas un atzinība. Mācību procesa laikā bērniem ir nodrošināta emocionālā labsajūta un individuāla pieeja katram. Bērni, kuri nevar iejusties klasēs ar lielāku izglītojamo skaitu, mācās Skolā, jo tiek nodrošināta atbilstoša vide katra bērna individuālajām vajadzībām. Rožupes pamatskola bērniem nodrošina pamatizglītības programmu, pirmsskolas izglītības programmu, kā arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem un speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem. Abas šīs grupiņas arī ir zem Rožupes pamatskolas un arī tiks likvidētas, kad aizvērs skolu. Mūsu skolā katrs bērns ir vērtība nevis tikai skaitlis Excel tabulā. Katrs no bērniem tiek apčubināts, tiek meklēta individuāla pieeja mācībām. Īpaši svarīgi tas ir bērniem, kas iepriekš ir mācījušies citā Līvānu novada skolā un mācības apguvuši svešvalodā. Pašvaldībai trūkst finansiālie līdzekļi skolu uzturēšanai. It kā nav, kur ņemt papildus naudu. Tajā pašā laikā pašvaldība gatavo iepirkumu par jauniem elektroauto. Varbūt šajā laikā varam tomēr netaupīt uz bērnu rēķina, bet cīnīties par sava novada cilvēku interesēm. Bērni ļoti pārdzīvo par skolas slēgšanu. Nevēlas doties mācīties uz pilsētas skolu. Protestējot pret pašvaldības pieņemto lēmumu, skolēnu vecāki un skolēni izteikuši vēlmi turpināt mācības cita novada (Preiļu, Vārkavas) skolās, vai tālmācību, lai turpinātu apgūt vispārējās pamatizglītības programmu. Mūsu skola jau tagad ir vienīgā novadā, kas izrāda interesi un regulāri apciemo blakus esošo sociālās aprūpes centru. Skolēniem ir regulāra sadarbība ar pagasta kultūras namu un bibliotēku. Aizslēdzot skolu, tiks iznīcināta arī pati Rožupe kā apdzīvota vieta. Mūsu novada pašvaldība ar šādu darbību pierāda, ka lauki nav vajadzīgi. Pirms pāris gadiem tika aizslēgta Sutru pamatskola, tagad tur iedzīvotāju skaits ir sarucis uz pusi. Latvijā jau tā skolu skaits ir samazināts par trešdaļu, bet izglītības kvalitāte tikai krītas, vēl nesen ziņās tika publicēts, ka bērnu lasītprasme Latvijā ir kritiski zema. Tātad, ne vienmēr aizslēgt skolu ir labākais risinājums izglītības kvalitātes paaugstināšanai. Mēs lūdzam mūsu novada pašvaldību neslēgt mūsu skolu. Cīnīties par sava novada iedzīvotājiem, padomāt par bērnu un vecāku interesēm. Līvānu novads tika atzīts par ģimenēm draudzīgāko pašvaldību, tomēr, lai atspoguļotu šo titulu ir nepieciešama arī atbilstoša rīcība ieklausoties novada iedzīvotāju vēlmēs. Tikai veiksmīgi sadarbojoties kopā varam veidot mūsu novadu labāku.

Mēs aicinām pašvaldību nodrošināt finansiālos līdzekļus, lai skola turpinātu darboties!

Atbalstot šo iniciatīvu mēs nosargāsim Rožupi no iznīcības. Pasargāsim pagasta ļaudis no aizmirstības, saglabāsim attīstību un vērtības lauku reģionā. AICINĀM PAR ŠO INICIATĪVU PARAKSTĪTIES TIKAI LĪVĀNU NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM UN ĪPAŠUMA TURĒTĀJUS PAŠVALDĪBĀ! CITU ATBALSTĪTĀJU PARAKSTI SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU NETIKS ŅEMTI VĒRĀ UN INICIATĪVAS KAMPAŅAS LAIKĀ TRAUCĒS SAPRAST, KĀDS IR REĀLAIS ATBALSTĪTĀJU SKAITS.