Pārstāvis: Krista MilbergaPublicēta: 17. Oct (2016)

KRIMINĀLATBILDĪBAS NOILGUMS IR JĀATCEĻ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
862
Jau parakstījuši 862
9'138

Ir skaidrs, ka demokrātiskas valsts tiesību sistēma, kurā kriminālatbildībai ir noilgums, darbojas noziedzības pasaules interesēs un tādējādi grauj demokrātiskas valsts pamatus. Kā nonācu līdz tādam secinājumam, tūlīt pastāstīšu. Ikvienam ir tiesības savas tiesības aizstāvēt taisnīgā tiesā. Jautājums — kā līdz tai nokļūt? Ir noticis kāds gadījums, kā rezultātā cietušas jūsu tiesības un intereses, esiet personīgi aizskarti. Jūs vēršaties pie likumsargiem, kuri ir tiesīgi noskaidrot patiesību, t.i. noskaidrot, kas tad ir noticis un saukt pāridarītāju pie likumos paredzētās atbildības, ja vaina noskaidrota. Likumpārkāpējam pietiek ar noilguma termiņa izturēšanu, kamēr aizskartajam visbiežāk par īsu var būt pat visa dzīve un no tās jāaiziet tā arī neuzzinot patiesību, vien viļoties demokrātiskas valsts tiesību sistēmā. Noilguma institūts iedibina pamieru starp demokrātiskas valsts tiesību sistēmu un noziedzīgo pasauli, un arvien biežāk pat nav saprotams, kurš ir kura pusē, jo tam nav jēgas – noilgums izglābs gan likumsargus no darba un pienākuma noskaidrot patiesību, gan noziedzīgās pasaules darboņus no atbildības. Bet aizskartajam tiek liegtas tiesības uz taisnu tiesu, jo, lai arī cietis, bez patiesības noskaidrošanas nav iespējams pat civiltiesiski ar prasību vērsties tiesā.

Krimināllikuma 56.,57.pantus jāizsaka vienā teikumā – “Personai,kas izdarījusi noziegumu,kriminālatbildības noilgums neiestājas”.

Es ļoti vēlos, lai likumsargi vispirms noskaidrotu notikušā faktiskos apstākļus, tad izvērtētu rīcības tiesiskumu un atbilstību konkrētām tiesību normām, un tikai tad izdarītu secinājumu ir/nav noticis noziedzīgs nodarījums, atteikumu lēmumos sniedzot personai skaidru atbildi par notikušo, tiesisko vērtējumu un personas tiesībām noziedzīga nodarījuma neesamības gadījumā tomēr savas tiesības aizsargāt vismaz civiltiesiski.Tikai kriminālatbildības noilguma atcelšana būs skaidra zīme, ka mūsu valsts ir uzsākusi nesamierināmu demokrātiskas iekārtas karu par savu pastāvēšanu ar noziedzīgo pasauli, kuras taustekņi iestiepušies visos valsts varas atzaros un tās maigākās izpausmes ir bezdarbība, nolaidība un izlikšanās. Un tad likumsargi pagūs savākt pierādījumus un tiesas izskatīt kriminālprocesus saprātīgos termiņos, spriežot taisnīgu sodu nevis sodu mīkstinot, aizbildinoties ar kaut kādiem termiņiem, nemaz nerēķinoties ar taisnīga soda nenovēršamības prasību, lai tiesiska valsts vispār būtu iespējama.

Pievienots dokuments

KAtbildibas_noilgums_jaatcel.pdf (atvērt)