Pārstāvis: Kļaviņa KristīnePublicēta: 14. Oct (2015)

KRIMINĀLATBILDĪBU NEGODĪGIEM APDROŠINĀTĀJIEM!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
810
Jau parakstījuši 810
9'190

Pašreiz Latvijas likumdošana neparedz nekādas sankcijas negodīgiem apdrošinātājiem. Ir arvien vairāk gadījumu, kad apdrošināšanas kompānijas, pamatojoties uz nesertificētu ekspertu atzinumiem, pieņem lēmumu atteikt apdrošināšanas atlīdzību, pat neņemot vērā Valsts policijas lēmumu. Lai apstrīdētu apdrošinātāju lēmumu, ir jāvēršas tiesā. Pat tad, ja tiesa beigās lems par labu apdrošinātajai personai par atlīdzības saņemšanu, nav nekādu iespēju negodīgo apdrošinātāju sodīt par ļaunprātīgu apdrošināšanas atlīdzības neizmaksāšanu. Tas ir jāmaina, jo apdrošināšanas kompānijas izmanto nesodāmību, kā arī to, ka vairums nemaz tiesā nevēršas, jo tiesāšanās ir ilgs un dārgs process. Ir nepieciešams Krimināllikumā paredzēt soda sankcijas arī apdrošināšanas kompānijām par ļaunprātīgu atlīdzību neizmaksāšanu. Pašlaik sodīt ir iespējams tikai apdrošinātos, bet ne apdrošinātājus. Vairāk šeit: http://www.ijurists.lv/speka-stajies-spriedums-ar-kuru-konstatets-ka-bta-launpratigi-izvairas-no-apdrosinasanas-atlidzibas-izmaksasanas-23-05-2013

Saeimai veikt grozījumus krimināllikumā, iestrādājot atsevišķu pantu speciālajam subjektam- apdrošināšanas kompānijām- paredzot kriminālatbildību par krāpšanu - ļaunprātīgu apdrošināšanas atlīdzību neizmaksāšanu.

Būs taisnīgs tiesību regulējums apdrošināšanas sfērā, jo nav pieļaujams, ka nav iespējams likumīgi sodīt par krāpšanu, ko veic apdrošināšanas kompānijas. Pēc tam, kad par šādiem noziegumiem būs paredzēts sods – kriminālatbildība, apdrošināšanas kompānijas nejutīsies nesodāmas un daudz atbildīgāk izskatīs apdrošināšanas atlīdzību izmaksāšanas gadījumus.