Pārstāvis: Roberts Ozoliņš PaulsPublicēta: 08. Feb (2021)

ALFABĒTU PAPILDINĀT AR BURTU, KAS APZĪMĒ SKAŅU "UO"
Iniciatīva tiks iesniegta Latviešu valodas aģentūrā

1'000
206
Jau parakstījuši 206
794

Ar šo iniciatīvu vēlamies viest skaidrību, kuros brīžos jālieto "o" burta skaņa [uo], bet kad jālieto [o]. Bieži vien rodas neveiklas situācija, kad cilvēks nezin, kā pareizi izrunāt cilvēka vārdu vai uzvārdu, ielas nosaukumu, vai kāda objekta nosaukumu. Mēs vēlamies, lai latviešu valodas alfabētā tiktu iekļauts burts, kas apzīmētu skaņu [uo]. Bieži tiek pārrunāts, kuros brīžos lietot skaņas [uo], bet kuros vārdos lietot skaņu [o]. Tāpēc vajadzētu tomēr alfabētu papildināt ar skaņas [uo] burtu.

"O" burta skaņai [uo] burts varētu būt apzīmējums Ö, Õ, Ø vai arī kāds cits variants. Galvenais, lai cilvēkiem būtu skaidrs, kad lietot konkrētās skaņas.

Ar šādu izmaiņu sabiedrībai tiks rasta skaidrība par vārdu pareizu izrunu. Gandrīz katram ir radies jautājums, kā izrunāt cilvēka vārdu vai uzvārdu, vai kā izrunāt apdzīvotas vietas nosaukumu. Piemēram, uzvārds Popena, vai izrunāt P[uo]pena, vai P[o]pena? Vai, piemēram, ciems Pope. Izrunāt P[uo]pe, vai tomēr P[o]pe? Cilvēki, kuru vārdā vai uzvārdā ir šī [uo] skaņa, bieži jūtas mazliet aizvainoti, kad skaņa tiek izrunāta nepareizi. Piemēram, Grostonas iela. Pareizi ir izrunāt [Gruostuonas] iela, bet liela sabiedrības daļa izrunā [Grostonas] iela. Līdz ar to uzskatām, ka šādas izmaiņas ir nepieciešamas.