Pārstāvis: Dāvids ZalānsPublicēta: 16. May

LATVIJAS DARBA VIDES LATVISKOŠANA INTEGRĀCIJAS PROCESA VEIKSMĪGAI ĪSTENOŠANAI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'468
Jau parakstījuši 1'468
8'532

Iniciatīvas mērķis ir uzlabot latviski runājošu cilvēku, īpaši jauniešu, tiesības Latvijas darba tirgū. Iniciatīvas īstenošana laika gaitā padarīs Latvijas darba tirgu latviski runājošiem ērtāku un līdz ar to cilvēkiem būs vieglāk atrast darbu. Iniciatīvas sekundārais mērķis ir novērst pārmērīgu krievu valodas lietošanu Latvijas darba tirgū, kas joprojām, vairāk nekā 30 gadus pēc PSRS sabrukšanas, apgrūtina latviski runājošo, īpaši jauniešu no latviskajiem lauku reģioniem, iespējas un tiesības atrast darbu. Iniciatīvas vispārējais mērķis ir uzlabot Latvijas integrācijas procesu, ļaujot Latvijas sabiedrībai vienoties ap kopēju valodu, tā samazinot šķelšanos un negācijas sabiedrībā.

Ir nepieciešams veikt grozījumus Latvijas Darba likumā un Civillikumā, paredzot: 1) terminētu, proti, uz noteiktu laiku, aizliegumu prasīt krievu valodas lietošanu darba vidē visās jomās, izņemot uz eksportu orientētus uzņēmumus konkrēti eksporta nodrošināšanai. Piemēram, apkalpojošā sfērā, tai skaitā darbā ar tūristiem, restorānos un kafejnīcās, noteikt, ka darba devējam nav tiesību prasīt krievu valodas lietošanu darba pienākumu veikšanai. 2) Nepieciešams papildināt Civillikumu ar sodiem darba devējam par krievu valodas lietošanas prasību darba vidē, ja tas darbiniekam rada apgrūtinājumu. Darbiniekam ir jāparedz tiesības, tai skaitā anonīmi, sūdzēties par prasību lietot krievu valodu darba vidē, piemēram, saziņā ar klientiem vai saziņā ar kolēģiem.

Šīs iniciatīvas īstenošanas gaitā nākamo gadu laikā pakāpeniski samazināsies atklātas un slēptas prasības pēc krievu valodas lietošanas darba vidē. Tas uzlabos latviski runājošo, īpaši jauniešu, iespējas un tiesības Latvijas darba tirgū.