Likums ir pieņemts!

Pārstāvis: Jānis GalakrodznieksPublicēta: 28. Oct (2013)

PASARGĀSIM MŪSU BĒRNUS NO "LEGĀLĀM" NARKOTIKĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
9'956
Jau parakstījuši 9'956
44

Latvijas pilsētu ielās arvien biežāk sastopami apdulluši, neadekvāti jaunieši. Nepilngadīgas personas brīvi un neierobežoti var iegādāties sintētiskās narkotikas saturošas vielas. Aicinām rast situācijas risinājumu, veicot grozījumus likumos, lai apturētu "legālo" narkotiku nokļūšanu mazumtirdzniecībā.

1. Jāizstrādā atsevišķu likumu vai Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par psihoaktīvo vielu importēšanas, ražošanas un izplatīšanas prasībām un kārtību un psihoaktīvo vielu importētāju, ražotāju un izplatītāju reģistrēšanas kārtību.2. Ķīmisko vielu likumā jāiestrādā precīzu psihoaktīvās vielas definīciju, kura aptvers visu vielu klāstu, kas izraisa apreibumu, nosakot aizliegumu to tirgot bez speciālām licencēm (princips - analoģiski alkoholam, proti, spirtam) vai receptēm (princips – analoģiski Farmācijas likuma prasībām).3. Jāpapildina Krimināllikumu ar 248.1 pantu, sekojošā redakcijā (teksts pielikuma dokumentā)4. Likuma par pašvaldībām 43. panta kārtībā jādeleģē pašvaldībām tiesības pašām organizēt un noteikt jebkuras mamazumtirdzniecības veidu, vietas un laika ierobežojumus savā administratīvajā teritorijā.

Sintētisko narkotiku pielīdzināšana narkotiskajām un psihotropām vielām ļaus pārtraukt to nekontrolētu un nesodītu izplatīšanu pusaudžu vidū, tādā veidā apturot mūsu jaunās paaudzes morālo un fizisko degradāciju.

Pievienots dokuments

1383050525l15dgW.pdf (atvērt)