Pārstāvis: Natālija ĀbolaPublicēta: 24. Apr (2020)

LĪDZ 50% PALIELINĀT IIN PEĻŅAI PAR ZEMI ZEM DAUDZDZĪVOKĻU MĀJĀM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
488
Jau parakstījuši 488
9'512

Liels skaits zemes zem daudzdzīvokļu mājām īpašnieku (2019. gada oktobrī – 38 853 fizisku personu), daļa no kuriem saņēmusi šo zemi īpašumā visai apšaubāmās shēmās, iegūst pasīvus ienākumus, kas ir aplikti tikai ar 10% IIN likmi. Pēc Covid-19 krīzes ārkārtas izdevumiem valsts parāds būs pieaudzis, un tā apkalpošanas izmaksas gulsies proporcionāli uz katru nodokļu maksātāju. Būtu tikai godīgi šo slogu mazināt, ievērojami ceļot IIN ienākumiem no zemes zem dzīvojamajām mājām, jo radošais, konstruktīvais pienesums ekonomikai no šā segmenta ir minimāls.

Uz sociālo solidaritāti ir aicinājis gan Valsts prezidents, gan valdība. Šajā laikā būtu taisnīgi daļu līdzekļu valsts parāda apkalpošanai gūt, paaugstinot IIN likmi no ienākumiem par zemes nomu līdz 50% tām fiziskajām personām, kurām pieder zeme zem daudzdzīvokļu mājām.

Tiks iegūti papildus līdzekļi valsts parāda apkalpošanai.