Pārstāvis: Gunārs BremanisPublicēta: 11. May (2017)

LIKUMS PAR ATMODAS PIEMINEKLI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
95
Jau parakstījuši 95
9'905

Ar likumu jārada garantija, ka Brīvības bulvāra galā iepretī Ministru kabineta ēkai kā pastāvīga objekta vieta paredzēta Atmodas jeb Brīvības atgūšanas piemineklim. Līdz tā celšanai tur pieļaujama tikai pagaidu objektu atrašanās. Šī likuma nozīme būs garantijā, ka šajā vietā netiks uzcelts kāds cits pastāvīgs objekts, un šī likuma kontekstā būs jau dots pozitīvs vērtējums, atzinība mūsu pirmskara perioda valsts vadītājiem, pirms vēl pats piemineklis varēs tapt.

Ar likumu jānosaka, ka valsts finansu situācijai uzlabojoties, šajā vietā uzceļams ar Brīvības pieminekli stilistiski saskaņojams piemineklis, veltīts Latvijas valsts neatkarības atgūšanai, kas vienlaicīgi būs arī piemineklis sekojošām Latviju oficiāli prezentējušām personībām - pirmskara laika Latvijas valsts prezidentiem Jānim Čakstem, Gustavam Zemgalam, Albertam Kviesim un Kārlim Ulmanim, kā arī Konstantīnam Čakstem kā simboliskam Latvijas prezentētājam okupācijas laikā. Piemineklim jābūt īsākam par Brīvības piemunekli. Likums nenoteiks nekādus termiņus, un finansējumu jāparedz daļēji segt no valsts budžeta tad, kad tas gada griezumā būs ar pārpalikumu, un pārējo - ar tautas ziedojumiem. Finansējuma apmēru noteiks konkursa kārtībā pieņemta projekta tāme.

Ar šo likumu Latvijas sabiedrība apliecinās vēlmi un gribu godināt savu valsti un tās līderus kā pirmskara periodā, tā arī okupācijas mijkrēslī, kā arī, pieminekli uzceļot, uzskatāmi demonstrēs, ka neatkarību atguva 1918.gadā dzimusī Latvija.