Pārstāvis: Oļegs ZadoreckisPublicēta: 01. Sep (2022)

MANTAS KONFISKĀCIJU NOTIESĀTAJIEM PAR KARA UN GENOCĪDA ATBALSTU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
347
Jau parakstījuši 347
9'653

Par genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma publisku slavināšanu vai īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma, tai skaitā PSRS vai nacistiskās Vācijas īstenotā genocīda, nozieguma pret cilvēci, nozieguma pret mieru vai kara nozieguma pret Latvijas Republiku un tās iedzīvotājiem, publisku slavināšanu, noliegšanu, attaisnošanu vai rupju noniecināšanu Krimināllikums paredz sodu ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu. Tomēr mantas konfiskāciju kā kriminālsodu Krimināllikums neparedz. Agresīvā karā un genocīda laikā iedzīvotāji zaudē ne tikai savu veselību, labklājību un dzīvību, bet arī savu kustamo un nekustamo mantu.

Tāpēc būtu gan loģiski, gan taisnīgi par šiem noziegumiem papildināt Krimināllikumu ar mantas konfiskāciju kā kriminālsodu.

Ar šo grozījumu mēs pilnvērtīgāk kompensēsim ļoti smagu noziegumu – kara noziegumu un genocīda publisku slavināšanu. Cilvēki, kuri to dara, ir pārāk vieglprātīgi un stūrgalvīgi. Apziņa, ka, veicot šādu darbību, tu riskē arī ar visu savu mantu, noteikti liks padomāt divreiz un darbosies preventīvi, novēršot pašu noziegumu un varmācīgu, sabiedrību traumējošu retoriku un darbības publiskajā telpā.