Pārstāvis: Andris KoktsPublicēta: 23. Oct (2018)

NAUDAS SODS PAR CIGAREŠU IZSMĒĶU IZMEŠANU TAM NEATĻAUTĀ VIETĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
972
Jau parakstījuši 972
9'028

Vēlos tīrāku vidi Latvijā.

Dot tiesības un pienākumu policijai sodīt likumpārkāpējus, kuri izmet cigarešu izsmeķus tam neparedzētā un neatļautā vietā, piemēram uz ielas braucamās daļas, gājēju ietves un t.m.l.

Sabiedrība iegūs tīrāku vidi. Sākumā būs soda naudas, kas palielinās vasts budžeta kasi un varēs novirzīt līdzekļus, piemēram, veselības nozarei, kā arī citiem vides sakārtošanad jautājumiem.

Iniciatīvas jaunumi

31. Oct (2018)

AUTORS: MANA BALSS

Izsmēķu problēmu apspriež arī radio31. Oct (2018)

Radio programmā „Doma laukums” ir apspriesta ManaBalss.lv platformā virzītā iniciatīva par stingrāku vēršanos pret vides piemēslotājiem.
Iniciatīvas autors prasa policijai lielākas tiesības un pienākumu sodīt šādus piemēslotājus. Sākumā soda naudas papildinātu pašvaldības budžetu, bet ilgtermiņā mēs dzīvotu tīrākā vidē.
Radio programmā intervētais Rīgas Kronvalda parka sētnieks Ivars norāda, ka arī viņa liekšķerē izsmēķi ikdienā nonāk daudz biežāk, nekā gribētos. Sētnieka darbu apgrūtina arī smēķētāju „radošums”, sabāžot izsmēķus dažādās šķirbās.
„Doma laukums” ir veicis arī nelielu pētījumu Rīgas ielās, vērojot smēķētāju uzvedību. Tā kāds novērotais, kurš izsmēķi izmetis kārtīgi, radio komentē, ka tā dara vienmēr. «Atkritumu tvertnes ir uz katra stūra. Nevajag būt cūkai,» saka uzrunātais. Viņš arī atbalsta piesārņotāju stingrāku sodīšanu – jo stingrāk, jo labāk.
Arī cits radio pārraides veidotāju uzrunātais smēķētājs piekrīt sodu nepieciešamībai. Viņaprāt, ar pieciem eiro būtu gana, lai smēķētājiem piespiestu mainīt nelāgo uzvedību. Pēc viņa novērojumiem Rīgā atkritumu tvertnes ir itin pieejamas – piecu līdz desmit metru rādiusā tāda atradīsies.
Rīgas municipālā policija raidījumam komentē, ka soda nauda par izsmēķu nomešanu ir spēkā jau pašlaik. Tā ir pat prāva – līdz 71 eiro. Problēma ir ar pārkāpuma pierādīšanu, lai gan tādi regulāri tiek konstatēti. Neapzinīgie smēķētāji mēdz nomest izsmēķi zemē pat policista klātbūtnē, kas liecina par izpratnes trūkumu un iesakņojušos aplamu uzvedību.
Savukārt biedrība „Zaļā Brīvība” raidījumam komentē, ka izsmēķi ir viens no izplatītākajiem piesārņojuma veidiem. Tie tiek nomesti uz ielām, parkos, pludmalēs un rada ievērojamu piesārņojumu. Biedrība norāda uz faktu, ka cigaretes filtra sairšanai vidē ir nepieciešami pieci līdz 15 gadi. Kamēr tas nav noticis, ir iespējams, ka izsmēķus uzlasa un apēd putni, zivis un jūras dzīvnieki, tā postījumu darot vēl plašāku.
Avots: rus.lsm.lv

AUTORS: MANA BALSS