Pārstāvis: Modris SkudraPublicēta: 26. Feb

NĒ NEPILNGADĪGO NOZIEDZNIEKU VISATĻAUTĪBAI!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'033
Jau parakstījuši 1'033
8'967

Iniciatīvas mērķis ir grozīt LR Krimināllikumu, lai neviena nepilngadīga persona nepaliek bez pelnītā soda par izdarīto noziegumu. Saskaņā ar Valsts policijas publiski pieejamo pārskatu, var secināt ka lielākā daļa no noziedzīgajiem nodarījumiem, ko ir paveikuši nepilngadīgie, ir mazāk smagi noziegumi, par ko nav paredzēta brīvības atņemšana. Izdarot vienu noziegumu un nesaņemot par to atbildību, nepilngadīgā persona jūtas, ka likums darbojas viņa labā, un noziedzīgos nodarījumus var turpināt ar aizvien smagākām sekām, nonākot līdz sevišķi smagam noziegumam, piemēram, izdzēšot kāda cita cilvēka dzīvību. Veicot izmaiņas likumā, to varētu apturēt, ja šī nepilngadīgā persona būtu jau pirmajā nozieguma reizē saņēmusi pelnītu sodu.

Nepieciešams veikt izmaiņas LR Krimināllikuma 11. pantā, paredzot kriminālatbildības iestāšanos no trīspadsmit (iepriekš četrpadsmit) gadu vecuma. 66.1 pantā, paredzot maksimālo brīvības atņemšanas termiņu nepilngadīgām personām par sevišķi smagiem noziegumiem 15 gadi, par smagiem noziegumiem, kas saistīti ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu, vai izraisījuši smagas sekas, desmit gadi. Par citiem smagiem noziegumiem – astoņi gadi. Mazāk smagiem noziegumiem – trīs gadi. Un 66.5 pantā, paredzot nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda tikai tad, ja persona izcietusi ne mazāk par trīs ceturtdaļām (iepriekš – pusi) no piespriestā brīvības atņemšanas laika un ja tiek pielietota elektroniskās uzraudzības noteikšana, ja persona izcietusi ne mazāk par divām trešdaļām (iepriekš – vienu trešdaļu) no piespriestā brīvības atņemšanas laika.

Šādi mēs panāksim adekvātu pelnīto sodu par izdarīto noziegumu arī nepilngadīgai personai, kura ir veikusi slepkavību vai citu noziedzīgu nodarījumu. Vairs nevarēs nokļūt brīvībā jau pēc trīs gadiem un pieciem mēnešiem, kā tas ir bijis līdz šim. Bargāka likuma nostāja pret nepilngadīgiem noziedzniekiem paredzami kaut daļēji atturēs nepilngadīgos no sava pirmā pastrādātā noziedzīgā nodarījuma. Kā liecina statistika, visus smagos noziegumus pastrādā cilvēki, kuri ir sākuši no mazākā, un laikus netika apturēti. Un tiem, kuri ir mērķēti savu nākotni saistīt ar kriminālo pasauli, bargāks sods liks saprast savas kļūdas. Bargāki sodi arī atturēs kriminālos grupējumus no nepilngadīgo iesaistes mazāk smagos noziegumos, piemēram zādzībās, jo līdz šim, nepilngadīgai personai par to netika piemērots cietumsods, un, kā rāda prakse, pārrunas neliek mazgadīgo noziedznieku stāties uz pareizā dzīves ceļa.

Pievienots dokuments

Izmaiņas_LR_Krimināllikumā.pdf (atvērt)