Pārstāvis: Zigmārs DzenisPublicēta: 11. Jan (2022)

LIKUMDOŠANU PAR KĀRTĪBU KAPOS VALSTS LĪMENĪ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
144
Jau parakstījuši 144
9'856

Ik pa laikam ir lasāms par kapos notiekošām nepiedienīgām aktivitātēm, piemēram, sportošanu (skat. Siguldas gadījumu https://bit.ly/3qdPybp), kas nerespektē šīm vietām pienākošos cieņu. Latvijā kapsētu izveide un uzturēšana ir uzdota pašvaldībām, un valstiskā līmenī tā nav juridiski atrunāta. Arī citās pašvaldībās, piemēram, Gulbenē (https://bit.ly/3qQy6sE), saistošie noteikumi aizliedz uzskaitītas sporta aktivitātes vietējos kapos, jo acīmredzot šāda problēma tur pastāv. Lai šādi risinājumi nebūtu ar gadījuma raksturu un lai mēs valsts līmenī parūpētos par pienācīgu cieņu pret saviem senčiem, kapu apsaimniekošanas saistošus principus, ieskaitot šīm piemiņas vietām cienīgu izturēšanos un aizliegumu kapos nodarboties ar sportu, ir jānosaka valsts līmeņa likumdošanā.

Tāpēc aicinu atjaunot pirms vairākiem gadiem jau sākto likumdošanas procesu, lai kapu apsaimniekošanas un kapiem pienācīgi cienīgas izturēšanās principi būtu juridiski saistoši nacionālā līmenī. Uz šādas likumdošanas nepieciešamību ir norādījusi arī Valsts kontrole (https://bit.ly/3ra1F8K), un nacionāla līmeņa normatīvais regulējums par kapiem ir arī Lietuvā un Igaunijā. Vienlaikus reģionālo tradīciju un iezīmju saglabāšanai un kopšanai pašvaldībām ir paturamas tiesības uz sīkāk izstrādātiem un vietējā līmenī saistošiem kapu apsaimniekošanas noteikumiem.

Līdz ar to mēs kā sabiedrība izrādīsim pienākošos cieņu pret saviem priekšgājējiem un godināsim to piemiņu. Kapu apsaimniekošana, kas ir gan praktisks, gan morāls jautājums, ir jāsakārto valsts līmenī.