Pārstāvis: Sanita KovaļevaPublicēta: 21. Oct (2020)

NEOBLIGĀTS AUTOVADĪTĀJA APMĀCĪBAS TEORIJAS NODARBĪBU APMEKLĒJUMS
Iniciatīva tiks iesniegta LR Ministru kabinetā

10'000
183
Jau parakstījuši 183
9'817

Ministru kabineta noteikumi par transportlīdzekļu vadītāju apmācību un transportlīdzekļu vadītāju apmācības programmām paredz, ka teorētisko priekšmetu mācību apmeklējums ir obligāts, un ir arī noteikts apmācību ilgums e-vidē. Tāpat – ja netiek apmeklēta vismaz viena mācību stunda, konkrētā moduļa apmācība jāveic atkārtoti. Tomēr nodarbību apmeklējums vai tajās pavadītais laiks negarantē teorijas apgūšanu, un tā ir novecojusi metode zināšanu apguves garantēšanai. Cilvēki mācās dažādos veidos un tempos, vieniem labākais veids ir nodarbības citiem, individuāla nepieciešamā satura apgūšana, kas, ņemot vērā informācijas pieejamību digitālajā laikmetā būtu atbalstāms un pieņemams veids. Tāpat ir daudzi gadījumi, kad cilvēki teoriju ir apguvuši agrāk, bet tiesības nav ieguvuši. Arī šajā gadījumā pilns apmācību kurss ir nelietderīga laika pavadīšana. Arī Covid-19 kontekstā individuāla vielas apgūšana pašmācības ceļā būtu lietderīga.

Lai ietaupītu cilvēku laiku, padarītu apmācības mūsdienīgākas un pielāgotas individuālajām mācīšanās spējām un vajadzībām, ir jāatļauj citus mehānismus, kā autoskolām pārliecināties par noteikumu apguvi. Piemēram, cilvēkam savlaicīgi nokārtojot pārbaudes darbus par attiecīgo mācību moduļu apguvi un/vai autoskolas un CSDD teorijas eksāmenu, teorētiskās nodarbības apmeklējums vai noteikta laika pavadīšana e-vidē nav obligāti.

Topošajiem autovadītājiem tā būs iespēja izvēlēties sev atbilstīgāko apmācību procesu, ietaupīt laiku un resursus, kas nepieciešami fiziskai nodarbību apguvei, kā arī samazinātos Covid-19 izplatības risks.