Pārstāvis: Biedrība Zeme-BūvePublicēta: 24. May (2016)

MAZĀKS NODOKLIS NEAPDZĪVOTIEM ĪPAŠUMIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas Domei

10'000
126
Jau parakstījuši 126
9'874

Ar šo iniciatīvu rosinām Rīgas domi atcelt pieņemtos saistošos noteikumus Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, kuri nosaka, ka visos dzīvojamajos īpašumos ir jābūt attiecīgam deklarēto personu skaitam, lai izvairītos no paaugstinātās nodokļu likmes 1,5% apmērā, tajā skaitā arī namīpašniekiem, kuriem nav reģistrētu telpu grupu. Šobrīd daudzas dzīvojamās ēkas un dzīvokļi Rīgā nav apdzīvoti dažādu iemeslu dēļ – kādam pieder vairāki īpašumi, kurus viņš ir mantojis no vecākiem vai iegādājies ar kādu mērķi, piemēram, saviem bērniem, kad tie izaugs. Kāds īpašnieks varbūt gaida labākus laikus, lai īpašumu pārdotu par labāku summu, nevēloties to kādam izīrēt, vai arī īpašumā tiek veikts remonts un izīrēt to pat nav iespējams. Īsumā – katram ir savi personīgie apstākļi, kādēļ īpašums stāv tukšs. Šī paaugstinātā nodokļu likme spiež cilvēkiem deklarēties tur, kur tie nevēlās un namīpašnieki tiek spiesti meklēt cilvēkus, kuri deklarēsies ēkā, kurā pat nedzīvo, lai nemaksātu 1.5% nodokli savā īpašumā. Lūdzam Jūs parakstīties, jo situācija kļūst arvien sliktāka, tā kā valdība plāno tuvākajos gados palielināt arī nekustamo īpašumu kadastrālās vērtības, no kurām tiek aprēķināta nodokļu summa. Daudzi cilvēki no tā zaudēs savus īpašumus, jo nespēs apmaksāt pat samazināto nodokļu likmi (0,2-0,6% apmēros).

Piedāvājam Rīgas domei atcelt pieņemtos saistošos noteikumus Nr.148 “Par nekustamā īpašuma nodokli Rīgā”, kuri nosaka, ka visos dzīvojamajos īpašumos ir jābūt attiecīgam deklarēto personu skaitam, un atgriezt visu kā tas bija 2015. gadā un iepriekš, un meklēt citu veidu, kā likt iedzīvotājiem deklarēties un papildināt savu budžetu, ņemot piemēru no citām ES valstīm. Citās Eiropas valstīs cilvēki nemaksā lielākus īpašuma nodokļus, ja nav deklarējušies, tieši otrādāk - reģistrējoties ēkā cilvēki iegūst labumus, piemēram, Nīderlandē par deklarēšanos cilvēkiem sniedz sociālās garantijas, dod atlaides un citus bonusus. Šo grozījumu atcelšana varētu mazināt pašvaldības ieņēmumus 1,1 miljona eiro apmērā.

Namīpašnieki un īrnieki ietaupīs daudz naudas, izvairoties no paaugtinātas nodokļu likmes, un nedzīvos bailēs zaudēt savu īpašumu un palikt uz ielas maksātnespējas dēļ.

Iniciatīvas jaunumi

Jaunais iniciatīvas nosaukums "MAZĀKS NODOKLIS NEAPDZĪVOTIEM ĪPAŠUMIEM"04. Jul (2016)

Pēc autoru lūguma, iniciatīvai nomainīts nosaukums uz "Mazāks nodoklis neapdzīvotiem īpašumiem"

Palīdzi iniciatīvai savākt parakstus - dalies ar to sociālajos tīklos!

AUTORS: ANNIJA EMERSONE