Pārstāvis: Edgars JonaitisPublicēta: 01. Mar

NO SODIEM – UZ DROŠIEM CEĻIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
3'056
Jau parakstījuši 3'056
6'944

Ar šo iniciatīvu vēlos mainīt to, kā tiek izmantota fotoradaru soda nauda. Pašlaik šī nauda nonāk valsts kopējā budžetā, nevis tiek novirzīta ceļu remontam. Uzskatu, ka tas nav pareizi. Fotoradaru sodu nauda ir jānovirza tieši ceļu infrastruktūras uzlabošanai.

Aicinu to parlamentā apspriest un veikt attiecīgus likumu un noteikumu grozījumus.

Taisnīga finansējuma sadale autoceļu uzturēšanai ir nu jau hroniska Latvijas problēma. Kaut vai šāds mazs sākums būs solis pareizajā virzienā. Vienlaikus palielināsies sabiedrības uzticēšanās fotoradaru sistēmai, redzot, ka soda nauda tiek ieguldīta mērķtiecīgi, nevis nonāk anonīmā "kopējā katlā".