Pārstāvis: Kaspars RumbaPublicēta: 19. Feb (2016)

NODOKLIM NO MEŽA UN ZEMES PĀRDOŠANAS IR JĀNONĀK PAŠVALDĪBĀ, KURĀ TIE ATRODAS!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
274
Jau parakstījuši 274
9'726

Pašvaldības, kurās aug Latvijas zelts ir pelnījušas vairāk cieņas. Rīgas kungi mēdz izteikties, ka viss notiek tikai galvaspilsētā, labākajā gadījumā arī reģionu centros. Daži atļaujas apgalvot, ka pat ceļus uz laukiem nevajagot būvēt. Vienlaikus tiek aizsmirsts, ka tieša meža, kokapstrādes un lauksaimniecības nozares diktē Latvijas eksporta apjomu!

Piedāvāju noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodoklis no augoša meža pārdošanas, kokmateriālu pārdošanas un meža vai lauksaimniecības zemes pārdošanas nonāk nevis tajā pašvaldībā, kur dzīvo pārdevējs, bet gan pašavaldībā kur atrodas attiecīgais īpašums. Esošā sistēma nav samērīga un rada maldīgu priekšstatu, ka visa ekonomiskā aktivitāte ir koncentrēta Rīgā un lielajās pilsētās. Tās blakus efekts ir cilvēku aizplūšana - labākajā gadījumā uz reģionu centriem, sliktākajā uz ārzemēm. Pašvaldībām no savas naudas ir jāuztur ceļi, pa kuriem tiek piegādātas eksporta preces uz Rīgas ostām un izejmateriāli pilsētās esošajiem apstrādes uzņēmumiem. Jā - lielākie Latvijas kokapstrādes uzņēmumi ir Rīgā. Tomēr ne jau Rīgas parku kokus viņi pārstrādā!

Ienākuma nodoklis nonāks pašvaldībās, kur ir ienākuma avots. Tas ļaus sabalansēt reģionu attīstību, sakārtot ceļus un uzturēt sociālo infrastruktūru. Priekšlikums arī motivēs pašvaldības pievērst lielāku uzmanību mežu atjaunošanai un kopšanai, kā arī lauksaimniecības zemju kopšanai.

Pievienots dokuments

Grozījumi_IIN_likumā_par_mežu.pdf (atvērt)