Saskaņā ar topošo Pašvaldību likumu, lūdzam iniciatīvu parakstīt Rīgā pierakstītajiem Latvijas pilsoņiem no 16 g.v. un īpašuma turētājiem.

Pārstāvis: Rīgas Aktīvo Senioru AliansePublicēta: 19. Sep (2022)

NODROŠINĀT BEZMAKSAS DIGITĀLO IZGLĪTĪBU SENIORIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Rīgas domē

3'000
455
Jau parakstījuši 455
2'545

Ņemot vērā, ka, salīdzinājumā ar citām OECD valstīm (skat. pielikumā), Latvijā pieaugušo digitālās prasmes ir vērtējamas kā ļoti zemas, ir nepieciešams piešķirt papildus finansējumu digitālo prasmju attīstības veicināšanai. E-pakalpojumu izmantošana ir kļuvusi par galveno mijiedarbības kanālu, taču lielai daļai senioru un citiem iedzīvotājiem bez digitālajām prasmēm jādodas uz banku un iestāžu filiālēm, vai arī jānoslogo savi radinieki. Lai veicinātu pensijas un pirmspensijas vecuma grupas digitālo iekļaušanu, ir nepieciešams nodrošināt bezmaksas digitālo prasmju attīstības kursus tiem iedzīvotājiem, kuriem tie ir nepieciešami, un šo prasmju attīstīšanai jābūt īpaši pieejamai un aptverošai. Finansējuma piesaiste nodrošinātu bezmaksas apmācības, veicinātu kvalitatīvu, pieaugušo auditorijai mērķētu brīvpieejas mācību materiālu izveidi un vairotu jau esošos labos piemērus.

Rīgas Aktīvo Senioru Alianse aicina Rīgas domi piešķirt finansējumu izglītības iestādēm, organizācijām un biedrībām, lai nodrošinātu papildus digitālās infrastruktūras iegādi, pieejamu un apmaksātu digitālo prasmju attīstības kursu izstrādi pensijas un pirmspensijas vecuma iedzīvotājiem, kā arī veicinātu pedagogu kompetenču pilnveidi par informācijas un komunikācijas tehnoloģijām un to pasniegšanu senioriem.

Digitālo kompetenču pamatzināšanas ne tikai nodrošina piekļuvi valsts pārvaldes, finanšu un ārstniecības iestādēm, bet arī būtiski mazina senioru sociālo atstumtību un veicina komunikāciju ar saviem tuviniekiem, draugiem un domubiedriem, sniedzot iespēju iesaistīties sabiedrisko procesu veidošanā, kā arī veicina iedzīvotāju, tai skaitā senioru, motivāciju iesaistīties mūžizglītības aktivitātēs.

Pievienots dokuments

Pielikums_DKT_iniciativa.pdf (atvērt)