Pārstāvis: Latvijas arodbiedrība "Enerģija"Publicēta: pirms 26 dienām

PAR ENERĢĒTIĶU DIENU 22. DECEMBRĪ!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
358
Jau parakstījuši 358
9'642

1939. gada 22. decembrī Ministru kabinets pieņēma un Valsts prezidents Kārlis Ulmanis izsludināja likumu par valsts elektrības uzņēmuma "Ķegums" nodibināšanu, tā izveidojot vienotu Latvijas elektroenerģijas sistēmu un enerģētiķu saimi. Jau vairākus gadu desmitus 22. decembrī neformāli tiek svinēta Enerģētiķu diena.

Augsti vērtējot enerģētikas nozares profesionāļu ieguldījumu valsts attīstībā, energostabilitātē un drošībā, Latvijas arodbiedrība "Enerģija" aicina 22. decembri noteikt par oficiālu enerģētikas nozares profesionālo svētku dienu – Enerģētiķu dienu, veicot grozījumus likumā "Par svētku, atceres un atzīmējamām dienām" un papildinot 2. pantu ar vārdiem "22. decembri – Enerģētiķu dienu". Vairākām līdzvērtīgām nodarbināto grupām Latvijā ir oficiāla profesionālo svētku diena: Ugunsdzēsēju un glābēju diena, Medicīnas darbinieku diena, Skolotāju diena u.c.

Oficiāla profesionālo svētku diena vairos nodarbināto motivāciju, cels profesiju prestižu un sekmēs sabiedrības izpratni par enerģētikas nozares nozīmīgo lomu mūsu valsts nākotnē. Latvijas arodbiedrība "Enerģija" apvieno gandrīz 5000 enerģētikas nozarē strādājošo darbinieku intereses un ir vienīgā enerģētikas nozares arodbiedrība Latvijā.