Pārstāvis: Aleksandrs ManakovsPublicēta: 09. Feb (2021)

PABALSTS JAUNĀKO KLAŠU BĒRNU VECĀKIEM ATTĀLINĀTO MĀCĪBU LAIKĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
3'502
Jau parakstījuši 3'502
6'498

Jaunāko klašu bērni (1.-5. klase) nespēj apgūt mācību vielu patstāvīgi un bez palīdzības saprast uzdoto. Šo bērnu vecāki ir spiesti meklēt veidu, kā piesaistīt pieaugušo šādi organizētam mācību procesam. Vai nu viens no vecākiem, vai kāds vecvecāks, vai kāda privāti algota persona palīdz bērnam saprast uzdoto un dienas gaitā to izpildīt. Patlaban pieejamie Covid-19 seku mazināšanas pabalsti, ieskaitot dīkstāves pabalstu, ne vienmēr sasniedz mērķi un nekompensē vecāku izdevumus vai neiegūto peļņu. Tāpēc ir nepieciešams mērķfinansējums tieši jaunāko klašu vecākiem un/vai aizbildņiem mācību procesa nodrošināšanai. Pēc LSM informācijas, pērn no atbalstam paredzētajiem 3 miljardiem eiro Covid-19 seku mazināšanai valsts ir izlietojusi gandrīz pusi no šīs naudas. Ir paredzams, ka 2021. gadā līdzekļu Covid-19 seku mazināšanai būs vēl vairāk. Tie tiek dalīti dažādās ministrijās, un dažreiz pat ne ar tik skaidru pamatojumu, kā prasa šī iniciatīva. Pabalstīt ģimenes ar sākumskolas bērniem būtu tikai taisnīgi.

Tāpēc ir nepieciešams noteikt mērķfinansējumu ģimenēm ar jaunāko klašu bērniem. Finansējums būtu paredzēts Covid-19 seku mazināšanai.

Tiešs labums no tā būs ģimenēm ar bērniem jaunāko klašu vecumā. Tāpat var spriest, ka tas vairos iedzīvotāju paļāvību uz valsti un uzlabos demogrāfisko situāciju.