Eiropas pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus!”

Virzībā uz bitēm draudzīgu lauksaimniecību veselīgai videi

Pievienojies!

Mēs, visu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, aicinām nodrošināt bitēm draudzīgu lauksaimniecību, kas nāktu par labu gan pašiem lauksaimniekiem, gan veselībai, gan arī videi! Ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu mēs aicinām Eiropas Komisiju atbalstīt tādu lauksaimniecības modeli, kas nodrošina harmonisku lauksaimniecības un bioloģiskās daudzveidības līdzāspastāvēšanu.

Priekšlikuma būtība jeb priekšmets:

Lai aizsargātu bites un cilvēku veselību, mēs aicinām Komisiju ierosināt tiesību aktus nolūkā līdz 2035. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu, atjaunot bioloģisko daudzveidību un atbalstīt lauksaimniekus pārejas posmā.

Galvenie mērķi:

Līdz 2030. gadam pakāpeniski pārtraukt sintētisko pesticīdu lietošanu ES lauksaimniecībā par 80 %, sākot ar visbīstamākajām vielām, un līdz 2035. gadam pilnībā atbrīvoties no sintētiskajiem pesticīdiem; atjaunot dabiskās ekosistēmas lauksaimniecības platībās, lai lauksaimniecība kļūtu par bioloģiskās daudzveidības atjaunošanās vektoru; veikt lauksaimniecības reformu, par prioritāti izvirzot maza apjoma, daudzveidīgu un ilgtspējīgu lauksaimniecību, atbalstot strauju agroekoloģiskās un bioloģiskās lauksaimniecības prakses pieaugumu un nodrošinot neatkarīgu, uz lauksaimniekiem balstītu apmācību un pētniecību pesticīdu un ĢMO nesaturošas lauksaimniecības jomā.

UZZINI VAIRĀK ŠEIT!

Spied "RĪKOTIES", lai parakstītos par iniciatīvu!

SPIED TE, JA NEIZDODAS PARAKSTĪTIES!