Pārstāvis: Dāvis ZavickisPublicēta: 11. Nov (2022)

LIELĀKU AR NODOKLI NEAPLIEKAMO PĀRSKAITĪJUMU SUMMU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
627
Jau parakstījuši 627
9'373

Ar nodokli apliekamos ienākumus un atbrīvojumus diktē likums "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli". Šobrīd fiziskai personai, kas nav saistīta laulībā vai radniecībā līdz trešajai pakāpei Civillikuma izpratnē, maksimālais dāvinājuma apmērs, kas atvieglots no nodokļa, viena taksācijas gada ietvaros ir 1425 eiro. Pirms eiro ieviešanas šī summa bija 1000 lati, un tā ir nemainīga kopš 2010. gada. Atsaucoties uz Centrālās statistikas pārvaldes piedāvātajiem inflācijas aprēķina rīkiem, kopš 2010. gada Latvija ir piedzīvojusi inflāciju aptuveni 50% apmērā, būtiski samazinot šīs dāvinājuma summas maksimālo apmēru relatīvi pret vidējo dzīves dārdzības pieaugumu. Šīs iniciatīvas mērķis ir panākt maksimālās ar nodokli neapliekamās dāvinājuma summas palielināšanu viena taksācijas gada ietvaros.

Tāpēc aicinām Saeimu mainīt likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 9. panta 35. apakšpunkta B sadaļā norādīto dāvinājuma summu atbilstīgi pārrēķinam, kas pamatots, balstoties uz inflācijas apjomu kopš 2010. gada – no 1425 eiro līdz 2100 eiro taksācijas gada ietvaros. Tāpat rosinām ieviest šīs summas indeksāciju reizi divos gados, lai sekotu līdz inflācijas tendencēm.

Līdz ar šo izmaiņu tiks atviegloti naudas pārskaitījumi starp personām, kas nav laulībā vai radniecībā līdz trešajai pakāpei. Tas ir būtiski dažādās situācijās. Piemēram, ģimenes, kuras vēl nav slēgušas laulību, nereti saskaras ar nepieciešamību veikt lielākus maksājumus vai pārskaitījumus savā starpā, taču dāvinājuma maksimālais apjoms to ierobežo. Tāpat jāuzsver, ka liela daļa maksājumu, kas pārsniedz likumā norādīto summu, tiek īstenoti skaidras naudas izteiksmē, izvairoties no nodokļa maksāšanas un samazinot finanšu pārskatāmību. Šis ierosinājums kaut nelielā mērā palīdzētu arī izvairīties no šādiem "ēnainiem" maksājumiem.