Pārstāvis: Vladislavs JakubjaņecsPublicēta: 05. Jul (2022)

LIELĀKU NEAPLIEKAMO MINIMUMU PERSONĀM AR INVALIDITĀTI
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
1'049
Jau parakstījuši 1'049
8'951

Aicinu ieviest lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) atvieglojumu personām ar invaliditāti, lai veicinātu šīs sabiedrības grupas iekļaušanos darba tirgū. Tā kā likums "Par iedzīvotāju ienākumu nodokli" paredz, ka papildus neapliekamo minimumu Ministru kabinets nosaka ne tikai personām ar invaliditāti, bet arī politiski represētām personām un nacionālās pretošanās dalībniekiem, IIN atvieglojums ar šādu motivāciju būtu jāskata kompleksi.

Attiecīgi lūdzu nodrošināt papildu IIN atvieglojumu personām ar 1. vai 2. invaliditātes grupu, palielinot to no esošajiem 1848 eiro gadā jeb 154 eiro mēnesī uz 5544 eiro gadā jeb 462 eiro mēnesī. Savukārt personām ar 3. invaliditātes grupu lūdzu nodrošināt papildus atvieglojumu no esošajiem 1440 eiro gadā jeb 120 eiro mēnesī uz 4320 eiro gadā jeb 360 eiro mēnesī. Politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem attiecīgi atvieglojums būtu ceļams no esošajiem 154 eiro mēnesī jeb 1848 eiro gadā uz 462 eiro mēnesī jeb 5544 eiro gadā.

Šā grozījuma iznākumā talantīgākie šo sabiedrības grupu cilvēki izveidos papildus un, ņemot vērā viņu statusu, arī godīgu konkurenci darba tirgū, bet mazāk talantīgie spēs sekmīgāk ieņemt darba vietas, uz kurām ne īpaši aktīvi pretendē cilvēki bez invaliditātes. Līdz ar papildus motivāciju nolīgt darbinieku ar invaliditāti, ieguvēji noteikti būs arī darba devēji.