Pārstāvis: Deniss PopovskisPublicēta: 19. May

PĀRVĒRTĒT BŪVATĻAUJU KULTA ĒKAS CELTNIECĪBAI JELGAVAS NOVADĀ
Iniciatīva tiks iesniegta Jelgavas novada pašvaldībā

400
71
Jau parakstījuši 71
329

SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU INICIATĪVU PARAKSTĪT AICINĀM JELGAVAS NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM VAI KURIEM PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS ŠAJĀ TERITORIJĀ. Ar šo iniciatīvu es aicinu Jelgavas novada Būvvaldi pārvērtēt izsniegto būvatļauju (NR. BIS-BV-4.1-2021-6381) kulta ēkas celtniecībai apbedīšanas pakalpojumu sniegšanai Salgales pagastā. Tiesībsarga vērtējumā (skat. iniciatīvai pievienoto dokumentu) publiskās apspriešanas procesā Būvvalde un pašvaldība ir radījusi vien ilūziju par to, ka sabiedrība tiek iesaistīta tāda lēmuma pieņemšanā. Sabiedrības intereses un tiesības attiecīgi nav ievērotas un ir pārkāptas. Iniciatīvas mērķis ir to novērst. Sevišķi Tiesībsarga birojs, bet pēc būtības arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Ekonomikas ministrija izsniegto būvatļauju vērtē kā prettiesisku. Tāpat jāņem vērā, ka Jelgavas valstspilsētā salīdzinoši tuvu plānotajai būvniecības ieceres vietai jau tiek īstenots līdzīgs projekts – sēru nama, krematorija un kolumbārija jaunbūve pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā.

Tāpēc aicinu Jelgavas novadā deklarētos Latvijas pilsoņus aizstāvēt savas pilsoniskās līdzdalības tiesības, parakstīt šo iniciatīvu un panākt pienācīgu sabiedrisko apspriešanu pirms mums svarīgu celtniecības projektu apstiprināšanas to īstenošanai.

Līdz ar to mēs panāksim gan pilsoniskās līdzdalības tiesību pārkāpuma novēršanu konkrētajā gadījumā, gan arī precedentu publiskās pārvaldības kultūras uzlabošanai Latvijas pašvaldībās. SASKAŅĀ AR PAŠVALDĪBU LIKUMU INICIATĪVU PARAKSTĪT AICINĀM JELGAVAS NOVADĀ DEKLARĒTOS LATVIJAS PILSOŅUS VECUMĀ VIRS 16 GADIEM VAI KURIEM PIEDER LIKUMĀ NOTEIKTAJĀ KĀRTĪBĀ REĢISTRĒTS NEKUSTAMAIS ĪPAŠUMS ŠAJĀ TERITORIJĀ.

Pievienots dokuments

atzinums-kulta-eka-1.pdf (atvērt)