Pārstāvis: biedrība "Saknes"Publicēta: 08. Jun (2018)

PAR AIZLIEGUMU ATKĀRTOTI LIETOT VIENREIZ LIETOJAMOS MEDICĪNISKOS INSTRUMENTUS
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā, Latvijas Republikas Veselības Ministrijā

10'000
641
Jau parakstījuši 641
9'359

Pašlaik vienreiz lietojamie medicīnas instrumenti tiek lietoti vairākkārtīgi – slimnīcas tos sterilizē vai nodod uzņēmumiem, kuri veic šo instrumentu sterilizāciju vai kombinē tos ar izlietoto priekšmetu detaļām, veidojot jaunus komplektus. Tas ir tiešā pretrunā ar vienreizlietojamo medicīnas instrumentu ražotāju noteiktajām normām, kā arī higiēnas normām. Turklāt, to darot, netiek ievērota nekāda oficiāla kārtība vai procedūra. Latvijā šobrīd nepastāv nepārprotams regulējums par vienreiz lietojamo medicīnisko ierīču atkārtotu izmantošanu. Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 5.aprīļa regulas (ES) 2017/745 17.pants uzliek valstij pienākumu tādu regulējumu izstrādāt. Vienreiz lietojamo medicīnisko ierīču atkārtota izmantošana pakļauj pacientus infekcijas riskam ārstniecisko manipulāciju laikā.

Ir nepieciešams aizliegt no jauna izmantot vienreiz lietojamās medicīniskās ierīces, tās atkārtoti sterilizējot. Saskaņā ar Ārstniecības likuma 34.pantu medicīnisko ierīču realizācijas, izplatīšanas un ekspluatācijas kārtību nosaka Ministru kabinets. Līdz ar to aicinām Veselības Ministriju izstrādāt noteikumus ar aizliegumu atkārtoti izmantot vienreiz lietojamās medicīniskās ierīces.

Aizliegums ietekmētu ikvienu sabiedrības locekli, jo visiem Latvijas iedzīvotājam tiktu nodrošināta kvalitatīva veselības aprūpe, kā arī tiktu mazināts nevēlamu infekciju risks. Līdz ar aizlieguma ieviešanu tiktu ievērotas Eiropas Savienības izvirzītās prasības.

Pievienots dokuments

INICIATIVA_Saknes_Instrumenti_06.06.18.pdf (atvērt)