Pārstāvis: Jēkabs DzenītisPublicēta: 08. Sep (2023)

PAR ĀRZEMJU STUDENTU INTEGRĀCIJU VALSTĪ UN DARBA TIRGŪ
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
57
Jau parakstījuši 57
9'943

Imigrācijas likums patlaban nesamērīgi ierobežo ārvalstu studentu tiesības strādāt. Ārzemniekam, kurš saņēmis ilgtermiņa vīzu vai termiņuzturēšanās atļauju sakarā ar pilna laika studijām Latvijas Republikā akreditētā izglītības iestādē vai sakarā ar studentu apmaiņu, ir tiesības uz nodarbinātību līdz 20 stundām nedēļā vai 40 stundām nedēļā studiju brīvlaika periodā. Likumā noteiktās darba stundas ar pieejamajiem atalgojumiem ir pārāk mazas, lai ārvalstu studenti spētu nodrošināt sev labvēlīgus apstākļus un lai veicinātu ārzemju studentus arī domāt par darbu Latvijā ilgtermiņā.

Tāpēc aicinu grozīt šo noteikumu un palielināt ārvalstu studentiem atļautās darba stundas no 20 līdz 32 stundām nedēļā. Tas gan sniegs lielākas legāla darba iespējas studējošajiem, gan veicinās godīgu konkurenci darba tirgū.

Studējošo ieguvums no tā būs nepārprotams. Un darba devējiem līdz ar to būs vairāk darbaspēka, kas Latvijā ir problēma.