Pārstāvis: Apvienība par godīgiem nodokļiem visiemPublicēta: 15. Nov (2016)

PAR ATKLĀTU UN CAURSPĪDĪGU VID DARBU
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
4'939
Jau parakstījuši 4'939
5'061

VID darbs un tā rezultāti sabiedrībai ir slēpti. Publiski pieejama tikai statistika, dažādi informatīvie materiāli un dažas selektīvi izvēlētas anonimizētas uzziņas. Sabiedrība, kuras vārdā un interesēs VID iekasē nodokļus, nevar pārliecināties par ko VID veic nodokļu uzrēķinus, kāds ir šo VID lēmumu pamats.

Nodokļu maksātājiem un sabiedrībai kopumā ir jādod iespēja pārliecināties, ka VID lēmumi ir konsekventi un atbilstoši sabiedrības interesēm. Sabiedrībai jābūt iespējai pārbaudīt, ka VID visiem nodokļu maksātājiem likumus piemēro vienādi. Ierosinām, ka visi nodokļu auditu pārskati un VID ģenerāldirektora lēmumi būtu publiskoti.

No pienācīgi anonimizētiem un brīvi pieejamiem VID lēmumiem internetā sabiedrība iegūs iespēju pārliecināties, ka VID darbojas tās interesēs un likumus piemēro vienādi.