Pārstāvis: Kārlis GailumsPublicēta: 10. Aug (2023)

PAR ATĻAUTO DARBA STUNDU PALIELINĀŠANU JAUNIEŠIEM
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā

10'000
267
Jau parakstījuši 267
9'733

Aicinu dot skolēniem (15-18 gadi) reālistiski daudz laika oficiāli strādāt algotu darbu paralēli mācībām. Bieži vien jauniešiem ir iespēja apvienot skolu ar darbu, taču viņus ierobežo likums, neļaujot tiem strādāt vairāk darba stundu vai strādāt brīvdienās. Vēlos šo likumu mainīt, lai sniegtu jauniešiem lielākas iespējas darba tirgū un apietu ēnu ekonomiku, kur jaunieši tiek noalgoti bez līgumiem, lai strādātu sev ērtos laikos, pārkāpjot likumu. Bieži vien arī jaunieši, kas vēlas strādāt, lai vairāk nopelnītu, saskaras ar problēmu, ka nespēj strādāt sev vēlamo daudzumu darba stundu. Ar šīs iniciatīvas palīdzību jaunieši varēs oficiāli strādāt atbilstīgi savām vajadzībām un nodrošināt sev papildus iztikas līdzekļus, kā arī netiks spiesti ēnu ekonomikā.

Attiecīgi aicinu ar jaunieša likumiskā pārstāvja atļauju dot iespēju jauniešiem (15-18 gadi) strādāt nevis līdz 35 stundām nedēļā, kā pašlaik, bet gan 40 stundas darba nedēļā. Tas ir izdarāms, mainot Darba likuma 132. pantu un atļaujot ar likumiskā pārstāvja atļauju jaunietim pagarināt savu darba laiku līdz pilnas slodzes darbam.

Līdz ar to darba tirgū aktīvi jaunieši varēs oficiāli strādāt vairāk darba stundu, lai spētu nodrošināt sev lielākus ienākumus. Darba pieredze stiprinās arī šo jauniešu konkurētspēju darba tirgū. Ar šiem Darba likuma grozījumiem, kaut nedaudz, tiks palielināts oficiālais Latvijas darba spēks un tiks veicinātata godīga konkurence darba tirgū.