Pārstāvis: Vera SemjonovaPublicēta: 09. Mar (2018)

PAR SIVA KOLEDŽAS AUTONOMIJU!
Iniciatīva tiks iesniegta Latvijas Republikas Saeimā, Labklājības Ministrijā

10'000
120
Jau parakstījuši 120
9'880

Ar šo iniciatīvu es vēlos panākt, ka Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža tiek juridiski atdalīta no Sociālās integrācijas valsts aģentūras, un kļūst par patstāvīgu iestādi Labklājības Ministrijas pakļautībā. Pašreizējā situācijā SIVA koledža, kas ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras struktūrvienība, ir pakļauta aģentūrai. Tomēr šāda situācija rada dažkārt rada grūtības iestādes klientam saņemt kvalitatīvus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Lai realizētu šādu iniciatīvu faktiski nav nepieciešami ieguldījumi no ministrijas puses, lai ko tādu realizētu, jo koledžas infrastruktūra jau pastāv, toties, veicot SIVA koledžas atdalīšanu no SIVA, Labklājības ministrija iegūtu iespēju krietni efektīvāk veikt tai no valsts deleģētos profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar invaliditāti.

Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledža būtu juridiski jāatdala no kopējās Sociālās integrācijas valsts aģentūras.

Sabiedrība iegūs to, ka SIVA koledža, kā atsevišķa iestāde varēs daudz efektīvāk realizēt savas funkcijas, t.i. izglītot personas ar invaliditāti, jo personu ar invaliditāti skaitam ik gadu ir tendence palielināties, līdz ar to ik gadu palielinās to personu ar invaliditāti skaits, kas vēlas iegūt augstāko izglītību.